zo 1 jul 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Véronique Lindenburg
Zondagsviering
Tekst(en): Spreuken 14:31 en Lucas 19:1-10

Deze dienst staat in het teken van de diaconie: éen diaken gaat (maar zijn we niet kwijt) en twee diakenen komen. Dat gaan we vieren. Met mooie muziek, liederen en teksten, alles passend bij de diaconale opdracht van de kerk. God’s wens voor de wereld dat mensen, ook wij, zijn liefde bemiddelen - in woord en daad, in denken doen en laten.  We luisteren naar éen van de vele Spreuken: “ Wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn schepper ; wie zich over een arme ontfermt, eert hem.” En daarnaast staat het wonderschone verhaal van Zacheüs die Jezus uitnodigt in zijn huis. In de ogen van anderen het huis van een geestelijk arme. Maar door Jezus wordt alles anders. Dat het ook voor ons zo mag zijn! Graag tot zondag.
Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Halfvol glas Halfvol glas

Onlangs was er een levendige gemeenteavond rondom het halfvolle of halflege glas. De vraag was: hoe kijken we naar onze gemeente? En hoe staan we ten opzichte van de uitdagingen en de mogelijk oplossingen. Want het is geen makkelijke tijd om kerk te zijn. De Protestantse Kerk Nederland is nu al vele jaren actief rondom modernisering.  Vanuit de landelijke kerk worden de plaatselijke kerken hiertoe aangespoord en geïnspireerd. Geen vernieuwing om de vernieuwing. Maar verandering om het gedachtengoed van Bijbel en christendom te respecteren en voort te zetten. Zoals onze opdracht is. Het goede dat wij in Christus en de kerk hebben ontvangen is weinig waard als wij het voor onszelf houden. Dan hebben we het niet begrepen. In 1 Korintiërs 13 staat dat zo mooi: al onze eigenschappen en ijdelheden tellen niet als ze niet gegrond zijn in de liefde die haar bron vindt in de drie-enige God. Ach, het wordt toch vakantie, lees de hele brief aan de Korintiërs maar – of alle Brieven – en deel in het leven van de eerste gemeentes. Zie https://www.debijbel.nl of je eigen (reis)Bijbel. Fijne zomer gewenst!
VL, 5 juli 2018

 

lees meer »