Samen Jong Samen Jong

                                                                   

Wat trekt jonge mensen aan in een geloofsgemeenschap? In het toonaangevende boek Growing Young onderscheiden Amerikaanse onderzoekers zes kernwaarden die antwoord geven op deze vraag. Nu verschijnt een Nederlandse bewerking van dit boek met een toelichting op deze zes kernwaarden. Samen Jong deelt praktijkvoorbeelden en geleerde lessen van Nederlandse kerken die de kernwaarden willen toepassen in hun gemeenschap. Het doel van de auteurs is om de Nederlandse geloofsgemeenschappen te helpen kerk te zijn met alle generaties.

‘Een essentieel boek voor iedereen die wil bijdragen aan de kerk van morgen. Jong én oud kunnen leren van deze zes essentiële kernwaarden die zich in theorie en praktijk bewezen hebben.’ – Tabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands

 
Zondagmorgen, over het missen van God Zondagmorgen, over het missen van God
                                                        
Willem Jan Otten schreef met 'Zondagmorgen', gebaseerd op een serie bijdragen aan Katholoek Nederland, het beste theologische boek van 2022. 

Andre Keikes schrijft erover in Tzum, ‘literair weblog’ (maart 2022):

"..... De weg van het geloof is een weg van missen’, schrijft Otten al aan het begin van zijn essay, dat je even gemakkelijk tijdloos als actueel kunt noemen. Tijdloos omdat het alle 52 zondagmorgens van de kerk bespreekt, actueel omdat het ingaat op de huidige jaren waarin mensen sinds lange tijd weer stevig geconfronteerd worden met hun eigen sterfelijkheid. Uiteraard legt Otten daarbij de verbinding met de Bijbelverhalen, waarin het missen van de hoofdpersoon, Jezus, immers het centrale punt vormt...."
lees meer »
 
Ongelooflijke Bijbelverhalen, een graphic novel Ongelooflijke Bijbelverhalen, een graphic novel
                   
    
                                                        

De Bijbel is een boek vol prachtige en spannende verhalen. Verhalen over dappere koningen, moeders en strijders, en hun leven vol gevaren, redding, intriges, liefdes, ruzies, hoop en vertrouwen.
Sommigen zeggen dat God tot hen spreekt. Anderen beweren dat ze een engel hebben gezien. Weer anderen hebben dingen zien gebeuren die eigenlijk niet kunnen. Wat zijn dit voor verhalen? Wie is God? En wie is Jezus, over wie ze in de Oude Boeken al vertellen?
 
lees meer »
 
Groene Theologie Groene Theologie
           
                                           

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse
christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping
en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er
zelden bij stilstaan.
Groene Theologie; is een boek van Trees van Montfoort en verwoordt een andere kijk op
natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens
centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.
lees meer »
 

Laatste nieuws

 

Pinksteren Pinksteren

                             
                                                                             

Was jij er bij?
Pinksterzondag zong de cantorij onder leiding van Bart Klijnsmit,  lied 701:
Zij zit als een vogel, .......

Getuige de vele positieve reacties van aanwezigen na afloop was het een inspirerende dienst, 
waarin de duif in allerlei gedaantes prominent aanwezig was. 
Wil je meer weten? Bekijk dan de beeldregistratie.
Zondag 19 mei 2024u2, Pinksteren (youtube.com)

Foto van het tongewelf in de Grote Kerk: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                                                                                                           
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Verbonden door de Geest Verbonden door de GeestIedereen ontvangt de heilige Geest als individu. Maar nog belangrijker is dat de Geest ons als gemeenschap verbindt, vertelt ds. Rene de Reuver, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). 

Waar de Geest is, worden mensen aangesproken en met elkaar verbonden. Het pinksterfeest is het feest van samen kerk-zijn. Het is een uitnodiging om mee te gaan in de pelgrimsstoet van gelovigen van alle tijden en plaatsen. Om samen te getuigen van geloof, hoop en liefde - elk met eigen inbreng en gaven.
Een gezegend pinksterfeest.

 

lees meer »