Samen Jong Samen Jong

                                                                   

Wat trekt jonge mensen aan in een geloofsgemeenschap? In het toonaangevende boek Growing Young onderscheiden Amerikaanse onderzoekers zes kernwaarden die antwoord geven op deze vraag. Nu verschijnt een Nederlandse bewerking van dit boek met een toelichting op deze zes kernwaarden. Samen Jong deelt praktijkvoorbeelden en geleerde lessen van Nederlandse kerken die de kernwaarden willen toepassen in hun gemeenschap. Het doel van de auteurs is om de Nederlandse geloofsgemeenschappen te helpen kerk te zijn met alle generaties.

‘Een essentieel boek voor iedereen die wil bijdragen aan de kerk van morgen. Jong én oud kunnen leren van deze zes essentiële kernwaarden die zich in theorie en praktijk bewezen hebben.’ – Tabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands

 
Zondagmorgen, over het missen van God Zondagmorgen, over het missen van God
                                                        
Willem Jan Otten schreef met 'Zondagmorgen', gebaseerd op een serie bijdragen aan Katholoek Nederland, het beste theologische boek van 2022. 

Andre Keikes schrijft erover in Tzum, ‘literair weblog’ (maart 2022):

"..... De weg van het geloof is een weg van missen’, schrijft Otten al aan het begin van zijn essay, dat je even gemakkelijk tijdloos als actueel kunt noemen. Tijdloos omdat het alle 52 zondagmorgens van de kerk bespreekt, actueel omdat het ingaat op de huidige jaren waarin mensen sinds lange tijd weer stevig geconfronteerd worden met hun eigen sterfelijkheid. Uiteraard legt Otten daarbij de verbinding met de Bijbelverhalen, waarin het missen van de hoofdpersoon, Jezus, immers het centrale punt vormt...."
lees meer »
 
Ongelooflijke Bijbelverhalen, een graphic novel Ongelooflijke Bijbelverhalen, een graphic novel
                   
    
                                                        

De Bijbel is een boek vol prachtige en spannende verhalen. Verhalen over dappere koningen, moeders en strijders, en hun leven vol gevaren, redding, intriges, liefdes, ruzies, hoop en vertrouwen.
Sommigen zeggen dat God tot hen spreekt. Anderen beweren dat ze een engel hebben gezien. Weer anderen hebben dingen zien gebeuren die eigenlijk niet kunnen. Wat zijn dit voor verhalen? Wie is God? En wie is Jezus, over wie ze in de Oude Boeken al vertellen?
 
lees meer »
 
Groene Theologie Groene Theologie
           
                                           

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse
christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping
en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er
zelden bij stilstaan.
Groene Theologie; is een boek van Trees van Montfoort en verwoordt een andere kijk op
natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens
centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.
lees meer »
 

Laatste nieuws

 

Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                                                                                                           
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari j.l. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Noodhulp in Israel en Gaza Noodhulp in Israel en Gaza

                                                                                        


Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Daarom komt Kerk in Actie voor hen in actie en biedt hulp voor nu en voor de toekomst, zoals medische zorg, voedsel, kleding, traumahulp en vredesopbouw. Help mee!

Kinderen die gewond zijn, die huilen om het verlies van hun ouders, die je getraumatiseerd en met een lege blik aankijken… Na al die vreselijke maanden wil je van dit soort beelden uit Gaza en Israël soms het liefst wegkijken. En toch mogen we dát juist niet doen. Hoe je ook denkt over wat er daar gebeurt: kinderen mogen nooit het slachtoffer zijn. 

 

                                                        
 

lees meer »
 
Schepping, het groene leven Schepping, het groene leven

                                                                                  

In Naarden nemen wij de vrijheid om in de zomermaanden een verbindende thematiek te behandelen. Dit jaar zullen de zondagen gewijd zijn aan het groene leven, de Schepping.
De verhalen van schepping en herschepping staan op het rooster, natuurlijk Genesis 1, 2 en 3, maar ook de Profeten en Evangelisten.
Ons rentmeesterschap van de schepping wordt in deze (post)moderne tijd meer dan ooit bevraagd. Wat eeuwenlang een vanzelfsprekend gebruik/misbruik was van natuur en milieu dreigt meer en meer onze zelfgegraven valkuil te worden. Is er juist daarom vanuit geloof, hoop en liefde niet veel over te zeggen? We gaan het zien en horen in de komende tijd.

Meer informatie over thema en voorbereidingen op de zondagse diensten bij ds. Evert-Jan van Katwijk.


Foto: Paradise, Kim Boske