verbintenis ds. Evert-Jan van Katwijk

foto's Teun Bijkerk

Bekijk alle foto's
 
Afscheid ds. Peter Korver en ds. Marnix van der Sijs

Foto's Teun Bijkerk en Anneke Verkerke

Bekijk alle foto's
 
Nevenactiviteit voor kinderen

Anneke de Vries-Verkerke maakte tijdens de Pinksterviering foto's van de nevenactiviteit voor kinderen. 
De activiteit tijdens de Pinksterviering had een relatie met een van de symbolen van Pinksteren, nl. de wind. Voor de allerjongsten was er de creche onder vakbekwame leiding van Irma Rapati.

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren

Tijdens de Pinksterviering in de Grote Kerk te Naarden lichtte ds. Marnix van der Sijs toe wat er met Pinksteren gebeurt en wat ons kan overkomen. Hij gaf ons mee dat er onverwacht levendmakende krachten tevoorschijn kunnen komen die heel je bestaan kunnen veranderen.
Het gesprek met de kinderen was ontwapenend. Marnix fluisterde de kinderen een groet in een vreemde taal in en vroeg de kinderen die groet hardop uit te spreken. Zouden gemeenteleden hen verstaan? Tijdens de Pinksterviering maakte Anneke de Vries-Verkerke foto's. 
 

Bekijk alle foto's
 
Pasen

Vlak voor de Paasdienst wordt de laatste hand gelegd aan het Paaskruis. De bloemen die gemeenteleden meebrengen, worden in het kruis gestoken dat op de Paasochtend tot volle bloei komt. Na de dienst wordt het kruis naar buiten gedragen. Op 1e en 2e Paasdag kreeg het daar veel bekijks van langslopende bewoners en toeristen. 
 

Bekijk alle foto's
 
Oekraieneboeketjes

Wekelijks staat er op de avondmaalstafel een klein geel/blauw boeketje, dat na de dienst naar de stilteruimte wordt gebracht.
De tekst bij de boeketjes luidt:

In ons gebed verbonden met het volk van Oekraïne

In our prayer connected with the people of Ukraine

У нашій молитві, пов'язаній з народом України


Foto's: Edith Field-van Wijk

Bekijk alle foto's
 
Advent en Kerst

Na de coronatijd vol beperkingen - twee jaar lang ook in de tijd rond Kerst - gaat op de 1e Advent 2022 de kaars weer branden in een vertrouwde zondagsdienst. Het is de start van een verwachtingsvolle periode, uitmondend in feestelijke, muzikale vieringen bij  Adventsvespers, Volkskerstzang, in de Kerstnacht en op Kerstochtend. 

God zal wonen bij de mensen
In een wereld vol met zorgen,
Wachten wij al eeuwenlang.
Op een lichte, nieuwe morgen,
Hoor je 't engelengezang?
Straks zal alles weer gaan bloeien,
Jezus krijgt dan alle macht.
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.

Bekijk alle foto's
 
Geliefdengedachtenis

Enkele dagen na wat in de traditie Allerzielen heet, was er in de Grote Kerk een 'Geliefdengedachtenis'.Al enige jaren bieden wij mensen de gelegenheid om bij welgekozen teksten en muziek troost te vinden voor het verlies van dierbaren.
Op zondagmiddag 6 november jl. werd de gedachteniscantate 'Koester de namen' uitgevoerd, op muziek van dirigent van de Michaelscantorij Zwolle, Toon Hagen. Het koor werd gedragen door vier vocale solisten en werd begeleid door een ensemble met cello, saxofoon, klarinet, mandola, fluit, contrabas en slagwerk. Onze organist, Wybe Kooijmans, had een belangrijk aandeel met de de uitvoering van subtiele en troostrijke delen voor orgel.
De teksten van de cantate zijn geschreven door Sytze de Vries.Hij verwoordt op een niet-traditionele manier dat ons leven geborgen is en blijft in de hand van de Eeuwige.

Tekst van ds. Peter Korver, Naardens Kerkjournaal, nr. 10, december 2022
Foto's: ds. Lennart Heuvelman

Koester de namen, die wij hier gedenken; dat zij geborgen zijn in uw genade, ingelijst in licht bij u en bij ons.


 

Bekijk alle foto's
 
Eeuwigheidszondag

Op Eeuwigheidszondag, de laatste zondag in het kerkelijk jaar, gedenken wij de gemeenteleden die ons zijn voorgegaan.
De cantorij zingt: Jouw naam blijft in ons hart. Jouw naam leeft in ons voort.
Van leven en sterven weet God het geheim en Hij bewaart ons voorgoed. 


Foto's: Teun Bijkerk

Bekijk alle foto's
 
Oogstdienst

In de Oogstdienst tonen wij onze dankbaarheid voor de wereld waarin wij leven en waarin onze (klein)kinderen opgroeien. Wij delen en vieren dit met elkaar in het huis van God. Symbolisch verzamelen wij de oogst in de kerk. In het bijzonder ons dagelijks voedsel. Wij bezinnen ons op alles wat wij mogen ontvangen, op onze talenten en onze inzet ervan. Daartoe roepen wij gemeenteleden op om ‘eigen oogst’ mee te nemen naar de Grote Kerk.Steeds meer mensen weten niet hoe zij rond moeten komen. Zij leven in armoede en zijn aangewezen op de Voedselbank. De behoefte aan producten, verpakte, houdbare levensmiddelen is dan ook groot. Ook andere zaken zoals wasmiddelen, verzorgende producten of een geldbedrag zijn welkom. 


Foto's: 

Bekijk alle foto's
 
Dienst van bevestiging en zegen ds. Marnix van der Sijs en ds. Peter Korver

In de predikantenformatie is in 2022 veel veranderd door het vertrek van ds. Lindenburg per 01.02.22 en het aangekondigde volledige vertrek per 01.01.2023 van ds. Heuvelman. In deze turbulentie zijn de emeritus-predikanten, ds. Marnix van der Sijs en ds. Peter Korver een baken van rust en toerusting. Beiden zijn tijdelijk en parttime aan onze gemeente verbonden.Foto's: Anneke de Vries-Verkerke

Bekijk alle foto's
 


Laatste nieuws

 

Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                                                                                                           
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari j.l. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Noodhulp in Israel en Gaza Noodhulp in Israel en Gaza

                                                                                        


Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Daarom komt Kerk in Actie voor hen in actie en biedt hulp voor nu en voor de toekomst, zoals medische zorg, voedsel, kleding, traumahulp en vredesopbouw. Help mee!

Kinderen die gewond zijn, die huilen om het verlies van hun ouders, die je getraumatiseerd en met een lege blik aankijken… Na al die vreselijke maanden wil je van dit soort beelden uit Gaza en Israël soms het liefst wegkijken. En toch mogen we dát juist niet doen. Hoe je ook denkt over wat er daar gebeurt: kinderen mogen nooit het slachtoffer zijn. 

 

                                                        
 

lees meer »
 
Schepping, het groene leven Schepping, het groene leven

                                                                                  

In Naarden nemen wij de vrijheid om in de zomermaanden een verbindende thematiek te behandelen. Dit jaar zullen de zondagen gewijd zijn aan het groene leven, de Schepping.
De verhalen van schepping en herschepping staan op het rooster, natuurlijk Genesis 1, 2 en 3, maar ook de Profeten en Evangelisten.
Ons rentmeesterschap van de schepping wordt in deze (post)moderne tijd meer dan ooit bevraagd. Wat eeuwenlang een vanzelfsprekend gebruik/misbruik was van natuur en milieu dreigt meer en meer onze zelfgegraven valkuil te worden. Is er juist daarom vanuit geloof, hoop en liefde niet veel over te zeggen? We gaan het zien en horen in de komende tijd.

Meer informatie over thema en voorbereidingen op de zondagse diensten bij ds. Evert-Jan van Katwijk.


Foto: Paradise, Kim Boske