Nevenactiviteit voor kinderen

Anneke de Vries-Verkerke maakte tijdens de Pinksterviering foto's van de nevenactiviteit voor kinderen. 
De activiteit tijdens de Pinksterviering had een relatie met een van de symbolen van Pinksteren, nl. de wind. Voor de allerjongsten was er de creche onder vakbekwame leiding van Irma Rapati.

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren

Tijdens de Pinksterviering in de Grote Kerk te Naarden lichtte ds. Marnix van der Sijs toe wat er met Pinksteren gebeurt en wat ons kan overkomen. Hij gaf ons mee dat er onverwacht levendmakende krachten tevoorschijn kunnen komen die heel je bestaan kunnen veranderen.
Het gesprek met de kinderen was ontwapenend. Marnix fluisterde de kinderen een groet in een vreemde taal in en vroeg de kinderen die groet hardop uit te spreken. Zouden gemeenteleden hen verstaan? Tijdens de Pinksterviering maakte Anneke de Vries-Verkerke foto's. 
 

Bekijk alle foto's
 
Pasen

Vlak voor de Paasdienst wordt de laatste hand gelegd aan het Paaskruis. De bloemen die gemeenteleden meebrengen, worden in het kruis gestoken dat op de Paasochtend tot volle bloei komt. Na de dienst wordt het kruis naar buiten gedragen. Op 1e en 2e Paasdag kreeg het daar veel bekijks van langslopende bewoners en toeristen. 
 

Bekijk alle foto's
 
Oekraieneboeketjes

Wekelijks staat er op de avondmaalstafel een klein geel/blauw boeketje, dat na de dienst naar de stilteruimte wordt gebracht.
De tekst bij de boeketjes luidt:

In ons gebed verbonden met het volk van Oekraïne

In our prayer connected with the people of Ukraine

У нашій молитві, пов'язаній з народом України


Foto's: Edith Field-van Wijk

Bekijk alle foto's
 
Afscheid ds. Lennart Heuvelman

Gezegend is je weg, dag aan dag, stap voor stap. Gezegend is wat je lukt en wat je mislukt. Gezegend zijn de mensen die je gelukkig maken. Gezegend zijn de mensen die je stenen in de weg leggen. Gezegend is wat je bezighoudt en wat je rust geeft. Gezegend is je weg, dag aan dag, stap voor stap. Ga jouw weg in vrede, God gaaat met jou.

Afscheidswoorden van ds. Lennart Heuvelman, 8 januiari 2023.
Teun Bijkerk maakte tijdens de afscheidsdienst en de aansluitende nieuwjaarsontmoeting en afscheidsreceptie foto's.Foto's: Teun Bijkerk

Bekijk alle foto's
 
Advent en Kerst

Na de coronatijd vol beperkingen - twee jaar lang ook in de tijd rond Kerst - gaat op de 1e Advent 2022 de kaars weer branden in een vertrouwde zondagsdienst. Het is de start van een verwachtingsvolle periode, uitmondend in feestelijke, muzikale vieringen bij  Adventsvespers, Volkskerstzang, in de Kerstnacht en op Kerstochtend. 

God zal wonen bij de mensen
In een wereld vol met zorgen,
Wachten wij al eeuwenlang.
Op een lichte, nieuwe morgen,
Hoor je 't engelengezang?
Straks zal alles weer gaan bloeien,
Jezus krijgt dan alle macht.
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.

Bekijk alle foto's
 
Geliefdengedachtenis

Enkele dagen na wat in de traditie Allerzielen heet, was er in de Grote Kerk een 'Geliefdengedachtenis'.Al enige jaren bieden wij mensen de gelegenheid om bij welgekozen teksten en muziek troost te vinden voor het verlies van dierbaren.
Op zondagmiddag 6 november jl. werd de gedachteniscantate 'Koester de namen' uitgevoerd, op muziek van dirigent van de Michaelscantorij Zwolle, Toon Hagen. Het koor werd gedragen door vier vocale solisten en werd begeleid door een ensemble met cello, saxofoon, klarinet, mandola, fluit, contrabas en slagwerk. Onze organist, Wybe Kooijmans, had een belangrijk aandeel met de de uitvoering van subtiele en troostrijke delen voor orgel.
De teksten van de cantate zijn geschreven door Sytze de Vries.Hij verwoordt op een niet-traditionele manier dat ons leven geborgen is en blijft in de hand van de Eeuwige.

Tekst van ds. Peter Korver, Naardens Kerkjournaal, nr. 10, december 2022
Foto's: ds. Lennart Heuvelman

Koester de namen, die wij hier gedenken; dat zij geborgen zijn in uw genade, ingelijst in licht bij u en bij ons.


 

Bekijk alle foto's
 
Eeuwigheidszondag

Op Eeuwigheidszondag, de laatste zondag in het kerkelijk jaar, gedenken wij de gemeenteleden die ons zijn voorgegaan.
De cantorij zingt: Jouw naam blijft in ons hart. Jouw naam leeft in ons voort.
Van leven en sterven weet God het geheim en Hij bewaart ons voorgoed. 


Foto's: Teun Bijkerk

Bekijk alle foto's
 
Oogstdienst

In de Oogstdienst tonen wij onze dankbaarheid voor de wereld waarin wij leven en waarin onze (klein)kinderen opgroeien. Wij delen en vieren dit met elkaar in het huis van God. Symbolisch verzamelen wij de oogst in de kerk. In het bijzonder ons dagelijks voedsel. Wij bezinnen ons op alles wat wij mogen ontvangen, op onze talenten en onze inzet ervan. Daartoe roepen wij gemeenteleden op om ‘eigen oogst’ mee te nemen naar de Grote Kerk.Steeds meer mensen weten niet hoe zij rond moeten komen. Zij leven in armoede en zijn aangewezen op de Voedselbank. De behoefte aan producten, verpakte, houdbare levensmiddelen is dan ook groot. Ook andere zaken zoals wasmiddelen, verzorgende producten of een geldbedrag zijn welkom. 


Foto's: 

Bekijk alle foto's
 
Dienst van bevestiging en zegen ds. Marnix van der Sijs en ds. Peter Korver

In de predikantenformatie is in 2022 veel veranderd door het vertrek van ds. Lindenburg per 01.02.22 en het aangekondigde volledige vertrek per 01.01.2023 van ds. Heuvelman. In deze turbulentie zijn de emeritus-predikanten, ds. Marnix van der Sijs en ds. Peter Korver een baken van rust en toerusting. Beiden zijn tijdelijk en parttime aan onze gemeente verbonden.Foto's: Anneke de Vries-Verkerke

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2022 'Aan Tafel'

We luiden een nieuw seizoen van kerkelijke activiteiten en vormings- en toerustingswerk in. De Naarder Cantorij verleent haar medewerking onder gast-cantorschap van Ike Wolters. Wybe Kooijmans bespreelt het orgel. Het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk is 'aan tafel'. Geheel daarmee in lijn vieren we ook in de startzondagsdienst de Maaltijd van de Heer. 


Foto's: Teun Bijkerk

Bekijk alle foto's
 


Laatste nieuws

 

Byzantijns Mannenkoor in eredienst Grote Kerk Naarden Byzantijns Mannenkoor in eredienst Grote Kerk Naarden

                                         

Op zondag 1 oktober zingt het Hoorns Byzantijns Mannenkoor tijdens de eredienst een aantal liederen in de Grote Kerk van Naarden. Het koor staat sinds 1990 onder leiding van Grigori Sarolea, een ervaren dirigent die zeer ingevoerd is in de rites van de Byzantijnse koormuziek. In deze dienst met een oecumenisch tintje zal Ds. Peter Korver voorgaan. 

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor zingt Slavisch- Byzantijnse muziek. De Nederlandse mannenstemmen klinken als de liturgie in een eeuwenoud klooster. In de dienst neemt het koor u mee naar een beeld van de 'Eeuwige Liturgie'. De klanken vertolken de mystieke sfeer die in de kloosters in Oekraïne door de eeuwen heen hebben geklonken.

We hopen op een inspirerende dienst met eigen gemeenteleden en veel gasten van buiten, ook al omdat we door de berichten over de oorlog in Oekraïne meer betrokken zijn geraakt bij de oosterse orthodoxe kerk waardoor zowel Rusland als Oekraïne religieus en cultureel zijn gevormd.

 

 
Leerhuis Groene Theologie Leerhuis Groene Theologie

                                               

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur.
Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.
 'Groene Theologie"is een boek van Trees van Montfoort en verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraat staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

In een serie van vier bijeenkomsten, onder begeleiding van ds. Marnix van der Sijs,  houden we ons bezig met het thema van dit boek. Lezing van het boek is uiteraard een mooie basis voor dit leerhuis, maar de bijeenkomsten zijn zo opgezet dat het ook zonder kan. Het boek is wel de voornaamste informatiebron, als zullen we ook een uitstapje maken maar de pauselijke encycliek 'Laudato Si', een inspirerend document over dit thema. Het zullen interactieve bijeenkomsten zijn.

Woensdagavond 20 september, 25 oktober, 22 november, 13 december 2023. Steeds om 19.30 uur in de predikantenkamer, Sint Annastraat 5, 1411 PE Naarden.

Meld je HIER aan. 

 
Zinspiratie 2023-2024 Zinspiratie 2023-2024

                                                       

CCIV, voluit de Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk, heeft onder de titel 'Zinspiratie' een gevarieerd programma voor seizoen 2023-2024 samengesteld.
Zinspiratie in Naarden-Bussum (cciv.nl)

De lezingen hebben betrekking op theologie, religie, maatschappelijke betrokkenheid van kerken, sociale en ethische vraagstukken en filosofie. CCIV trekt voor de cursussen en lezingen docenten / sprekers aan die naam maakten op het onderwerp van hun presentatie.

De eerste lezing is op dinsdag 10 oktober a.s. door dr. Margot Brouwer: Spinoza's Multiversum, een verhaal over wetenschap, filosofie en zingeving.

 

lees meer »