Pasen

Vlak voor de Paasdienst wordt de laatste hand gelegd aan het Paaskruis. De bloemen die gemeenteleden meebrengen, worden in het kruis gestoken dat op de Paasochtend tot volle bloei komt. Na de dienst wordt het kruis naar buiten gedragen. Op 1e en 2e Paasdag kreeg het daar veel bekijks van langslopende bewoners en toeristen. 
 

Bekijk alle foto's
 
Oekraieneboeketjes

Wekelijks staat er op de avondmaalstafel een klein geel/blauw boeketje, dat na de dienst naar de stilteruimte wordt gebracht.
De tekst bij de boeketjes luidt:

In ons gebed verbonden met het volk van Oekraïne

In our prayer connected with the people of Ukraine

У нашій молитві, пов'язаній з народом України


Foto's: Edith Field-van Wijk

Bekijk alle foto's
 
Afscheid ds. Lennart Heuvelman

Gezegend is je weg, dag aan dag, stap voor stap. Gezegend is wat je lukt en wat je mislukt. Gezegend zijn de mensen die je gelukkig maken. Gezegend zijn de mensen die je stenen in de weg leggen. Gezegend is wat je bezighoudt en wat je rust geeft. Gezegend is je weg, dag aan dag, stap voor stap. Ga jouw weg in vrede, God gaaat met jou.

Afscheidswoorden van ds. Lennart Heuvelman, 8 januiari 2023.
Teun Bijkerk maakte tijdens de afscheidsdienst en de aansluitende nieuwjaarsontmoeting en afscheidsreceptie foto's.Foto's: Teun Bijkerk

Bekijk alle foto's
 
Advent en Kerst

Na de coronatijd vol beperkingen - twee jaar lang ook in de tijd rond Kerst - gaat op de 1e Advent 2022 de kaars weer branden in een vertrouwde zondagsdienst. Het is de start van een verwachtingsvolle periode, uitmondend in feestelijke, muzikale vieringen bij  Adventsvespers, Volkskerstzang, in de Kerstnacht en op Kerstochtend. 

God zal wonen bij de mensen
In een wereld vol met zorgen,
Wachten wij al eeuwenlang.
Op een lichte, nieuwe morgen,
Hoor je 't engelengezang?
Straks zal alles weer gaan bloeien,
Jezus krijgt dan alle macht.
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.

Bekijk alle foto's
 
Geliefdengedachtenis

Enkele dagen na wat in de traditie Allerzielen heet, was er in de Grote Kerk een 'Geliefdengedachtenis'.Al enige jaren bieden wij mensen de gelegenheid om bij welgekozen teksten en muziek troost te vinden voor het verlies van dierbaren.
Op zondagmiddag 6 november jl. werd de gedachteniscantate 'Koester de namen' uitgevoerd, op muziek van dirigent van de Michaelscantorij Zwolle, Toon Hagen. Het koor werd gedragen door vier vocale solisten en werd begeleid door een ensemble met cello, saxofoon, klarinet, mandola, fluit, contrabas en slagwerk. Onze organist, Wybe Kooijmans, had een belangrijk aandeel met de de uitvoering van subtiele en troostrijke delen voor orgel.
De teksten van de cantate zijn geschreven door Sytze de Vries.Hij verwoordt op een niet-traditionele manier dat ons leven geborgen is en blijft in de hand van de Eeuwige.

Tekst van ds. Peter Korver, Naardens Kerkjournaal, nr. 10, december 2022
Foto's: ds. Lennart Heuvelman

Koester de namen, die wij hier gedenken; dat zij geborgen zijn in uw genade, ingelijst in licht bij u en bij ons.


 

Bekijk alle foto's
 
Eeuwigheidszondag

Op Eeuwigheidszondag, de laatste zondag in het kerkelijk jaar, gedenken wij de gemeenteleden die ons zijn voorgegaan.
De cantorij zingt: Jouw naam blijft in ons hart. Jouw naam leeft in ons voort.
Van leven en sterven weet God het geheim en Hij bewaart ons voorgoed. 


Foto's: Teun Bijkerk

Bekijk alle foto's
 
Oogstdienst

In de Oogstdienst tonen wij onze dankbaarheid voor de wereld waarin wij leven en waarin onze (klein)kinderen opgroeien. Wij delen en vieren dit met elkaar in het huis van God. Symbolisch verzamelen wij de oogst in de kerk. In het bijzonder ons dagelijks voedsel. Wij bezinnen ons op alles wat wij mogen ontvangen, op onze talenten en onze inzet ervan. Daartoe roepen wij gemeenteleden op om ‘eigen oogst’ mee te nemen naar de Grote Kerk.Steeds meer mensen weten niet hoe zij rond moeten komen. Zij leven in armoede en zijn aangewezen op de Voedselbank. De behoefte aan producten, verpakte, houdbare levensmiddelen is dan ook groot. Ook andere zaken zoals wasmiddelen, verzorgende producten of een geldbedrag zijn welkom. 


Foto's: 

Bekijk alle foto's
 
Dienst van bevestiging en zegen ds. Marnix van der Sijs en ds. Peter Korver

In de predikantenformatie is in 2022 veel veranderd door het vertrek van ds. Lindenburg per 01.02.22 en het aangekondigde volledige vertrek per 01.01.2023 van ds. Heuvelman. In deze turbulentie zijn de emeritus-predikanten, ds. Marnix van der Sijs en ds. Peter Korver een baken van rust en toerusting. Beiden zijn tijdelijk en parttime aan onze gemeente verbonden.Foto's: Anneke de Vries-Verkerke

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2022 'Aan Tafel'

We luiden een nieuw seizoen van kerkelijke activiteiten en vormings- en toerustingswerk in. De Naarder Cantorij verleent haar medewerking onder gast-cantorschap van Ike Wolters. Wybe Kooijmans bespreelt het orgel. Het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk is 'aan tafel'. Geheel daarmee in lijn vieren we ook in de startzondagsdienst de Maaltijd van de Heer. 


Foto's: Teun Bijkerk

Bekijk alle foto's
 


Laatste nieuws

 

Moed houden Moed houden


lees meer »
 
Huub Oosterhuis: lieddichter over muren heen Huub Oosterhuis: lieddichter over muren heenOp eerste Paasdag is op 89-jarige leeftijd de dichter en theoloog Huub Oosterhuis overleden. Hij had ’s middags nog via een livestream gekeken naar een uitvoering van zijn liederen door zijn dochter Trijntje in de Dominicuskerk in Amsterdam. In de vroege avond is hij ingeslapen.
Het overlijden van Huub Oosterhuis was groot nieuws. Het was de volgende dag het eerste item in het NOS-journaal en een documentaire over zijn leven werd diezelfde dag op maar liefst twee publieke zenders uitgezonden. Alle landelijke dagbladen publiceerden een paginagroot in memoriam. Ook buitenlandse media maakten er melding van.

Tekst: Peter Nissen op de website van de Raad van Kerken in Nederland

lees meer »
 
Pinksteren PinksterenFoto: Teun Bijkerk, afbeelding van Pinksteren op het tongewelf van de Grote Kerk 

Morgen is het Pinksteren. Voor kerken is het een feestdag die ook wel wordt gezien als de verjaardag van de christelijke kerk wereldwijd. Pinksteren staat voor geestkracht, voor kracht uit de hemel.

Wij nodigen jullie van harte uit voor de viering op zondag 28 mei a.s. in de Grote Kerk te Naarden om 10.15 uur. Ds. Marnix van der Sijs licht toe wat er met Pinksteren gebeurt en wat ons kan overkomen. Hij geeft ons mee dat er onverwacht levendmakende krachten tevoorschijn kunnen komen die heel je bestaan kunnen veranderen.
Tijdens de Pinksterdienst is er voor kinderen een nevenactiviteit.
 

lees meer »