Nieuwe predikant Nieuwe predikant
Van Katwijk woont nu nog in Nederhorst den Berg waar hij als predikant werkzaam was in de Willibrordkerk. Daarvoor was hij predikant in Harmelen. Binnenkort betrekt hij de pastorie in Naarden.

Van Katwijk studeerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, zijn geboortestad.

Zijn nieuwe kerkplek heeft een rijke muzikale traditie. De zondagse erediensten worden omlijst met muziek. Aan de gemeente zijn professionele musici verbonden zoals organist Wybe Kooijmans en cantor Bart Klijnsmit.   
Dat hij een gemeente treft ‘waar muziek in zit’, spreekt Van Katwijk aan. Liturgie, kerkmuziek en oecumene hebben zijn bijzondere belangstelling.

Hij wil eraan bijdragen dat de kerk een inspiratie-, ontmoetings- en oplaadplek is. Of anders gezegd: nabijheid creeren. Zowel voor wie zich al lang(er) thuis voelt binnen de kerk als voor wie daar los(ser) tegenover staat.
Kennismaken met Evert-Jan van Katwijk? Op zoek naar een gastvrije plek waar zonder gêne over de belangrijke dingen van het leven kan worden gepraat? Welkom!

                                                                   predikant@pkn-naarden.nl

 
terug
 

Laatste nieuws

 

Tussen Kerst en Pasen Tussen Kerst en Pasen

                                                           

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie. In de veertigdagentijd, een tijd van
soberheid en inkeer, richten we ons op het symbool van een kruis.
Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom. Daardoor brengt het in de tijd op weg naar
Pasen, een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen.Het kruis is aanvankelijk kaal,
ontdaan van takken. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een
metaformose. Het schijnbaar dode hout komt in het Paaskruis tot bloei. We symboliseren zo dat het leven sterker is dan de dood. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                           

                                                                                                                     
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Vespers: gebed voor vrede Vespers: gebed voor vrede

                                                                 

Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.
Iedere zondagavond in de 40-dagen tijd om 19.30 uur, afwisselend.in het koor van de Grote Kerk in de Markstraat te Naarden en in de RK Sint Vitusparochie in de Turfpoortstraat te Naarden.  

Deze oecumenische activiteit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. De eerste vesper is op zondag 18 februari a.s. in de Grote Kerk onder begeleiding van ds. Peter Korver. 
De  vespers zijn de opvolger van het zaterdagse stiltekwartier dat er sinds november jl. in de RK parochie was om te bidden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israel.