zo 27 mei 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering
Tekst(en): Exodus 3: 1-6 en Johannes 3: 1-16


In het verhaal dat in Exodus 3 begint zullen we horen hoe God zich laat kennen, te beginnen aan Mozes. De hemel zal opengaan. Ook als je er geen oren naar hebt, alsof het leven nooit anders wordt. Wie is die God van onze vaderen én moeders, die God van wie we niets merken? Je zult het zien,bevrijding bestaat. Het is een geschenk, een basis van vertrouwen, maar je zult ook zelf aan het werk moeten. Begin er maar aan…
Allen van harte welkom, om de verhalen te horen en elkaar tot ‘werk aan de winkel’ te inspireren en bemoedigen.
Liturgie

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Halfvol glas Halfvol glas

Onlangs was er een levendige gemeenteavond rondom het halfvolle of halflege glas. De vraag was: hoe kijken we naar onze gemeente? En hoe staan we ten opzichte van de uitdagingen en de mogelijk oplossingen. Want het is geen makkelijke tijd om kerk te zijn. De Protestantse Kerk Nederland is nu al vele jaren actief rondom modernisering.  Vanuit de landelijke kerk worden de plaatselijke kerken hiertoe aangespoord en geïnspireerd. Geen vernieuwing om de vernieuwing. Maar verandering om het gedachtengoed van Bijbel en christendom te respecteren en voort te zetten. Zoals onze opdracht is. Het goede dat wij in Christus en de kerk hebben ontvangen is weinig waard als wij het voor onszelf houden. Dan hebben we het niet begrepen. In 1 Korintiërs 13 staat dat zo mooi: al onze eigenschappen en ijdelheden tellen niet als ze niet gegrond zijn in de liefde die haar bron vindt in de drie-enige God. Ach, het wordt toch vakantie, lees de hele brief aan de Korintiërs maar – of alle Brieven – en deel in het leven van de eerste gemeentes. Zie https://www.debijbel.nl of je eigen (reis)Bijbel. Fijne zomer gewenst!
VL, 5 juli 2018

 

lees meer »