zo 22 okt 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. P.C. Barnard
Zondagsviering
Tekst(en): Jesaja 45:1-7 en Mattheus 22:15-22

In beide lezingen gaat het over de verhouding tussen de Heer en wereldlijke macht. Ten minste op het eerste gezicht lijkt het daarover te gaan. De Farizeeën vragen Jezus naar zijn mening over een, toen, pijnlijk onderwerp: “Is het toegestaan de keizer belasting te betalen?” Ik heb geleerd dat je ook de verkeerde vragen kunt stellen. Farizeeën zijn daar heel goed in. Op het eerste gezicht vermoed ik, dat de echte vragen hier achter de gestelde vraag liggen. Het brengt ons vast ook naar de vraag hoe wij met ons geloof en overtuiging in onze seculiere samenleving staan. Enfin, de moeite waard om de gedachten over te laten gaan.
Ds. Barnard hoopt de overpeinzingen met u te delen…
 

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Halfvol glas Halfvol glas

Onlangs was er een levendige gemeenteavond rondom het halfvolle of halflege glas. De vraag was: hoe kijken we naar onze gemeente? En hoe staan we ten opzichte van de uitdagingen en de mogelijk oplossingen. Want het is geen makkelijke tijd om kerk te zijn. De Protestantse Kerk Nederland is nu al vele jaren actief rondom modernisering.  Vanuit de landelijke kerk worden de plaatselijke kerken hiertoe aangespoord en geïnspireerd. Geen vernieuwing om de vernieuwing. Maar verandering om het gedachtengoed van Bijbel en christendom te respecteren en voort te zetten. Zoals onze opdracht is. Het goede dat wij in Christus en de kerk hebben ontvangen is weinig waard als wij het voor onszelf houden. Dan hebben we het niet begrepen. In 1 Korintiërs 13 staat dat zo mooi: al onze eigenschappen en ijdelheden tellen niet als ze niet gegrond zijn in de liefde die haar bron vindt in de drie-enige God. Ach, het wordt toch vakantie, lees de hele brief aan de Korintiërs maar – of alle Brieven – en deel in het leven van de eerste gemeentes. Zie https://www.debijbel.nl of je eigen (reis)Bijbel. Fijne zomer gewenst!
VL, 5 juli 2018

 

lees meer »