zo 27 aug 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Véronique Lindenburg
Zondagsviering
Tekst(en): Mattheüs is: 16:21-28

Op zondag  gaat ds. Lindenburg voor. De lezing uit het Evangelie naar Mattheüs is: 16:21-28. Hier gaat het over het gesprek tussen Jezus en zijn leerlingen. Ze lijken tegenover elkaar te staan, want ook voor hen zijn de woorden van Jezus niet altijd zo gemakkelijk te begrijpen. En hun menselijke natuur verzet zich tegen zijn beeld van een andere manier van leven. In wat gezwollen taal beschrijft lied 941 dat gevoel. Hoe kunnen wij gelovige zijn? Houden wij het beeld nog vast van een mens die dicht bij God wil leven? Hoe kunnen wij kerk zijn? Zijn wij te herkennen als mensen die het leven tot in eeuwigheid willen verdienen? En hoeveel tijd hebben we daarvoor nog? Meer vragen dan antwoorden misschien deze zondag.

Preek

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Halfvol glas Halfvol glas

Onlangs was er een levendige gemeenteavond rondom het halfvolle of halflege glas. De vraag was: hoe kijken we naar onze gemeente? En hoe staan we ten opzichte van de uitdagingen en de mogelijk oplossingen. Want het is geen makkelijke tijd om kerk te zijn. De Protestantse Kerk Nederland is nu al vele jaren actief rondom modernisering.  Vanuit de landelijke kerk worden de plaatselijke kerken hiertoe aangespoord en geïnspireerd. Geen vernieuwing om de vernieuwing. Maar verandering om het gedachtengoed van Bijbel en christendom te respecteren en voort te zetten. Zoals onze opdracht is. Het goede dat wij in Christus en de kerk hebben ontvangen is weinig waard als wij het voor onszelf houden. Dan hebben we het niet begrepen. In 1 Korintiërs 13 staat dat zo mooi: al onze eigenschappen en ijdelheden tellen niet als ze niet gegrond zijn in de liefde die haar bron vindt in de drie-enige God. Ach, het wordt toch vakantie, lees de hele brief aan de Korintiërs maar – of alle Brieven – en deel in het leven van de eerste gemeentes. Zie https://www.debijbel.nl of je eigen (reis)Bijbel. Fijne zomer gewenst!
VL, 5 juli 2018

 

lees meer »