zo 6 aug 2017  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. W.B. van de Woord
Zondagsviering
Tekst(en): Genesis 18:20-33 en Lukas 11

Ds. W.B. van de Woord zal als gastpredikant voorgaan in de dienst op deze zondag. Midden in de vakantie zullen wij in Genesis 18:20-33 lezen, dat Abraham voorbede doet voor Sodom en Gomorra. Hij gaat tot het uiterste om de Heer te bewegen vergeving te schenken ter wille van de rechtvaardigen, die er mogelijk in deze steden wonen. God zoekt niet of er ergens boosdoeners en slechteriken zijn. Dat is onbegonnen werk. Daar wemelt het van in de wereld. Nee God zoekt of er rechtvaardigen zijn en of die steun hebben aan elkaar om samen staande te blijven. Daarnaast lezen we uit Lukas 11 waar Jezus door zijn discipelen gevraagd wordt om hen te leren bidden. Want rondom het gebed hebben we – net als de leerlingen - heel wat vragen. Mag je wel om alles bidden? Is het wel reëel om te denken, dat bidden helpt? Dan leert Jezus het Onze Vader. Dat gebed dat een inspiratiebron mag zijn van al ons bidden, denken en handelen. Met elkaar hopen we een goede dienst te hebben.
 

terug

Laatste nieuws

Blog

Bezinning Bezinning


Er zijn diverse mogelijkheden tot ontmoeting en bezinning.
In verzorgingshuizen De Veste, Het Ravelijn en Zandbergen en in het Annacentrum.
Informatie bij de predikanten.
 

 

Gesprekskringen Gesprekskringen

Kringen
 Zijn & Zin en de Naarder Kring.

lees meer »
 
Halfvol glas Halfvol glas

Onlangs was er een levendige gemeenteavond rondom het halfvolle of halflege glas. De vraag was: hoe kijken we naar onze gemeente? En hoe staan we ten opzichte van de uitdagingen en de mogelijk oplossingen. Want het is geen makkelijke tijd om kerk te zijn. De Protestantse Kerk Nederland is nu al vele jaren actief rondom modernisering.  Vanuit de landelijke kerk worden de plaatselijke kerken hiertoe aangespoord en geïnspireerd. Geen vernieuwing om de vernieuwing. Maar verandering om het gedachtengoed van Bijbel en christendom te respecteren en voort te zetten. Zoals onze opdracht is. Het goede dat wij in Christus en de kerk hebben ontvangen is weinig waard als wij het voor onszelf houden. Dan hebben we het niet begrepen. In 1 Korintiërs 13 staat dat zo mooi: al onze eigenschappen en ijdelheden tellen niet als ze niet gegrond zijn in de liefde die haar bron vindt in de drie-enige God. Ach, het wordt toch vakantie, lees de hele brief aan de Korintiërs maar – of alle Brieven – en deel in het leven van de eerste gemeentes. Zie https://www.debijbel.nl of je eigen (reis)Bijbel. Fijne zomer gewenst!
VL, 5 juli 2018

 

lees meer »