zondag 30 januari 2022 om 10.15 uur

Afscheidsdienst ds. Véronique Lindenburg
Voorganger(s): Ds. Véronique LindenburgLiturgie

In deze dienst neemt ds. Véronique Lindenburg afscheid als predikant van de Protestantse Gemeente Naarden. In het landelijke PKN-coronaprotocol dat 18 januari 2022 verscheen, tekent zich gelukkig ruimte af voor meer dan online-vieringen. Zoals het er nu voorstaat, betekent het dat u/jij aanwezig kunt zijn bij de afscheidsdienst. Mogelijk vragen we bij binnenkomst in de kerk een QR-code of soortgelijk coronabewijs. We laten dit afhangen van de actuele informatie over de preventiemaatregelen. 

Wie aanwezig wil zijn bij de afscheidsdienst hoeft zich niet vooraf te melden. Het voordeel van de Grote Kerk is dat er voldoende zitplaatsen zijn op 1 1/2 meter afstand van elkaar. De dienst start om 10.15 uur. De kerk is open vanaf 9.30 uur.  

We gaan ervan uit dat wie dat wil ds. Lindenburg na de dienst nog kan ontmoeten. Onze voorbereidingen richten zich op een informeel samenzijn, zittend in het koor en de kooromgang van de Grote Kerk, met inachtneming van de RIVM-basismaatregelen. Voor deelname aan deze ontmoeting na de dienst (11.30 - 12.30 uur) is om logistieke redenen WEL REGISTRATIE vooraf nodig. Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 27 januari 2022 bij Hilleke van Dijk, zowel via haar emailadres als telefoonnummer. 

Klik hier voor meer informatie

terug

Laatste nieuws

 

Moed houden Moed houden


lees meer »
 
Huub Oosterhuis: lieddichter over muren heen Huub Oosterhuis: lieddichter over muren heenOp eerste Paasdag is op 89-jarige leeftijd de dichter en theoloog Huub Oosterhuis overleden. Hij had ’s middags nog via een livestream gekeken naar een uitvoering van zijn liederen door zijn dochter Trijntje in de Dominicuskerk in Amsterdam. In de vroege avond is hij ingeslapen.
Het overlijden van Huub Oosterhuis was groot nieuws. Het was de volgende dag het eerste item in het NOS-journaal en een documentaire over zijn leven werd diezelfde dag op maar liefst twee publieke zenders uitgezonden. Alle landelijke dagbladen publiceerden een paginagroot in memoriam. Ook buitenlandse media maakten er melding van.

Tekst: Peter Nissen op de website van de Raad van Kerken in Nederland

lees meer »
 
Pinksteren Pinksteren
Het is Pinksteren. Voor kerken is het een feestdag die ook wel wordt gezien als de verjaardag van de christelijke kerk wereldwijd. Pinksteren staat voor geestkracht, voor kracht uit de hemel.

In de viering op zondag 28 mei a.s. in de Grote Kerk te Naarden lichtte ds. Marnix van der Sijs toe wat er met Pinksteren gebeurt en wat ons kan overkomen. Hij gaf ons mee dat er onverwacht levendmakende krachten tevoorschijn kunnen komen die heel je bestaan kunnen veranderen.

 

lees meer »