verbintenis ds. Evert-Jan van Katwijk

foto's Teun Bijkerk

Bekijk alle foto's
 
Afscheid ds. Peter Korver en ds. Marnix van der Sijs

Foto's Teun Bijkerk en Anneke Verkerke

Bekijk alle foto's
 
Nevenactiviteit voor kinderen

Anneke de Vries-Verkerke maakte tijdens de Pinksterviering foto's van de nevenactiviteit voor kinderen. 
De activiteit tijdens de Pinksterviering had een relatie met een van de symbolen van Pinksteren, nl. de wind. Voor de allerjongsten was er de creche onder vakbekwame leiding van Irma Rapati.

Bekijk alle foto's
 
Pinksteren

Tijdens de Pinksterviering in de Grote Kerk te Naarden lichtte ds. Marnix van der Sijs toe wat er met Pinksteren gebeurt en wat ons kan overkomen. Hij gaf ons mee dat er onverwacht levendmakende krachten tevoorschijn kunnen komen die heel je bestaan kunnen veranderen.
Het gesprek met de kinderen was ontwapenend. Marnix fluisterde de kinderen een groet in een vreemde taal in en vroeg de kinderen die groet hardop uit te spreken. Zouden gemeenteleden hen verstaan? Tijdens de Pinksterviering maakte Anneke de Vries-Verkerke foto's. 
 

Bekijk alle foto's
 
Pasen

Vlak voor de Paasdienst wordt de laatste hand gelegd aan het Paaskruis. De bloemen die gemeenteleden meebrengen, worden in het kruis gestoken dat op de Paasochtend tot volle bloei komt. Na de dienst wordt het kruis naar buiten gedragen. Op 1e en 2e Paasdag kreeg het daar veel bekijks van langslopende bewoners en toeristen. 
 

Bekijk alle foto's
 
Oekraieneboeketjes

Wekelijks staat er op de avondmaalstafel een klein geel/blauw boeketje, dat na de dienst naar de stilteruimte wordt gebracht.
De tekst bij de boeketjes luidt:

In ons gebed verbonden met het volk van Oekraïne

In our prayer connected with the people of Ukraine

У нашій молитві, пов'язаній з народом України


Foto's: Edith Field-van Wijk

Bekijk alle foto's
 
Afscheid ds. Lennart Heuvelman

Gezegend is je weg, dag aan dag, stap voor stap. Gezegend is wat je lukt en wat je mislukt. Gezegend zijn de mensen die je gelukkig maken. Gezegend zijn de mensen die je stenen in de weg leggen. Gezegend is wat je bezighoudt en wat je rust geeft. Gezegend is je weg, dag aan dag, stap voor stap. Ga jouw weg in vrede, God gaaat met jou.

Afscheidswoorden van ds. Lennart Heuvelman, 8 januiari 2023.
Teun Bijkerk maakte tijdens de afscheidsdienst en de aansluitende nieuwjaarsontmoeting en afscheidsreceptie foto's.Foto's: Teun Bijkerk

Bekijk alle foto's
 
Advent en Kerst

Na de coronatijd vol beperkingen - twee jaar lang ook in de tijd rond Kerst - gaat op de 1e Advent 2022 de kaars weer branden in een vertrouwde zondagsdienst. Het is de start van een verwachtingsvolle periode, uitmondend in feestelijke, muzikale vieringen bij  Adventsvespers, Volkskerstzang, in de Kerstnacht en op Kerstochtend. 

God zal wonen bij de mensen
In een wereld vol met zorgen,
Wachten wij al eeuwenlang.
Op een lichte, nieuwe morgen,
Hoor je 't engelengezang?
Straks zal alles weer gaan bloeien,
Jezus krijgt dan alle macht.
God zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.

Bekijk alle foto's
 
Geliefdengedachtenis

Enkele dagen na wat in de traditie Allerzielen heet, was er in de Grote Kerk een 'Geliefdengedachtenis'.Al enige jaren bieden wij mensen de gelegenheid om bij welgekozen teksten en muziek troost te vinden voor het verlies van dierbaren.
Op zondagmiddag 6 november jl. werd de gedachteniscantate 'Koester de namen' uitgevoerd, op muziek van dirigent van de Michaelscantorij Zwolle, Toon Hagen. Het koor werd gedragen door vier vocale solisten en werd begeleid door een ensemble met cello, saxofoon, klarinet, mandola, fluit, contrabas en slagwerk. Onze organist, Wybe Kooijmans, had een belangrijk aandeel met de de uitvoering van subtiele en troostrijke delen voor orgel.
De teksten van de cantate zijn geschreven door Sytze de Vries.Hij verwoordt op een niet-traditionele manier dat ons leven geborgen is en blijft in de hand van de Eeuwige.

Tekst van ds. Peter Korver, Naardens Kerkjournaal, nr. 10, december 2022
Foto's: ds. Lennart Heuvelman

Koester de namen, die wij hier gedenken; dat zij geborgen zijn in uw genade, ingelijst in licht bij u en bij ons.


 

Bekijk alle foto's
 
Eeuwigheidszondag

Op Eeuwigheidszondag, de laatste zondag in het kerkelijk jaar, gedenken wij de gemeenteleden die ons zijn voorgegaan.
De cantorij zingt: Jouw naam blijft in ons hart. Jouw naam leeft in ons voort.
Van leven en sterven weet God het geheim en Hij bewaart ons voorgoed. 


Foto's: Teun Bijkerk

Bekijk alle foto's
 
Oogstdienst

In de Oogstdienst tonen wij onze dankbaarheid voor de wereld waarin wij leven en waarin onze (klein)kinderen opgroeien. Wij delen en vieren dit met elkaar in het huis van God. Symbolisch verzamelen wij de oogst in de kerk. In het bijzonder ons dagelijks voedsel. Wij bezinnen ons op alles wat wij mogen ontvangen, op onze talenten en onze inzet ervan. Daartoe roepen wij gemeenteleden op om ‘eigen oogst’ mee te nemen naar de Grote Kerk.Steeds meer mensen weten niet hoe zij rond moeten komen. Zij leven in armoede en zijn aangewezen op de Voedselbank. De behoefte aan producten, verpakte, houdbare levensmiddelen is dan ook groot. Ook andere zaken zoals wasmiddelen, verzorgende producten of een geldbedrag zijn welkom. 


Foto's: 

Bekijk alle foto's
 
Dienst van bevestiging en zegen ds. Marnix van der Sijs en ds. Peter Korver

In de predikantenformatie is in 2022 veel veranderd door het vertrek van ds. Lindenburg per 01.02.22 en het aangekondigde volledige vertrek per 01.01.2023 van ds. Heuvelman. In deze turbulentie zijn de emeritus-predikanten, ds. Marnix van der Sijs en ds. Peter Korver een baken van rust en toerusting. Beiden zijn tijdelijk en parttime aan onze gemeente verbonden.Foto's: Anneke de Vries-Verkerke

Bekijk alle foto's
 
Startzondag 2022 'Aan Tafel'

We luiden een nieuw seizoen van kerkelijke activiteiten en vormings- en toerustingswerk in. De Naarder Cantorij verleent haar medewerking onder gast-cantorschap van Ike Wolters. Wybe Kooijmans bespreelt het orgel. Het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk is 'aan tafel'. Geheel daarmee in lijn vieren we ook in de startzondagsdienst de Maaltijd van de Heer. 


Foto's: Teun Bijkerk

Bekijk alle foto's
 


Laatste nieuws

 

Politieke loopgraven staan oplossingen in de weg Politieke loopgraven staan oplossingen in de weg

                                                                                    

Pas wanneer we elkaar recht in de ogen kunnen kijken, kan er een begin gemaakt worden aan een helingsproces. Voor wat betreft de situatie in Palestina en Israel lijkt dit misschien wel verder weg dan ooit. Het is daarom belangrijk om te leren elkaars wonden aan te raken. Het is hartverscheurend om de beelden van het ongelofelijke diepe lijden te zien. In de viering van Goede Vrijdag dit jaar kregen het diepe lijden van Joden, Palestijnen en andere volken schrijnende weerklank. 

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                                                                                                              
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Groene Golf Groene Golf

                                                                                              

Deze interactieve workshop over duurzaam leven in tijden van klimaatverandering maakte de tongen los. Yvonne de Wijn, Remko Boesveld en Alfred Slomp gingen niet om de complexiteit van het onderwerp heen Zij slaagden erin de aandacht te richten op wat je wel kunt doen. De aanwezigen waren waarderend over de interactieve werkvormen. Zij deelden volop eigen ervaringen en spoorden elkaar aan om in actie te komen rond de thema's:

- hoe verduurzaam je je huis
- hoe stel je je menu samen
- hoe ga je minder kopen
- hoe ga je om met vervoer
- hoe kun je positieve invloed hebben op systeemverandering.


 

lees meer »