Samen Jong Samen Jong

                                                                   

Wat trekt jonge mensen aan in een geloofsgemeenschap? In het toonaangevende boek Growing Young onderscheiden Amerikaanse onderzoekers zes kernwaarden die antwoord geven op deze vraag. Nu verschijnt een Nederlandse bewerking van dit boek met een toelichting op deze zes kernwaarden. Samen Jong deelt praktijkvoorbeelden en geleerde lessen van Nederlandse kerken die de kernwaarden willen toepassen in hun gemeenschap. Het doel van de auteurs is om de Nederlandse geloofsgemeenschappen te helpen kerk te zijn met alle generaties.

‘Een essentieel boek voor iedereen die wil bijdragen aan de kerk van morgen. Jong én oud kunnen leren van deze zes essentiële kernwaarden die zich in theorie en praktijk bewezen hebben.’ – Tabitha van Krimpen, Jonge Theoloog des Vaderlands

 
Zondagmorgen, over het missen van God Zondagmorgen, over het missen van God
                                                        
Willem Jan Otten schreef met 'Zondagmorgen', gebaseerd op een serie bijdragen aan Katholoek Nederland, het beste theologische boek van 2022. 

Andre Keikes schrijft erover in Tzum, ‘literair weblog’ (maart 2022):

"..... De weg van het geloof is een weg van missen’, schrijft Otten al aan het begin van zijn essay, dat je even gemakkelijk tijdloos als actueel kunt noemen. Tijdloos omdat het alle 52 zondagmorgens van de kerk bespreekt, actueel omdat het ingaat op de huidige jaren waarin mensen sinds lange tijd weer stevig geconfronteerd worden met hun eigen sterfelijkheid. Uiteraard legt Otten daarbij de verbinding met de Bijbelverhalen, waarin het missen van de hoofdpersoon, Jezus, immers het centrale punt vormt...."
lees meer »
 
Ongelooflijke Bijbelverhalen, een graphic novel Ongelooflijke Bijbelverhalen, een graphic novel
                   
    
                                                        

De Bijbel is een boek vol prachtige en spannende verhalen. Verhalen over dappere koningen, moeders en strijders, en hun leven vol gevaren, redding, intriges, liefdes, ruzies, hoop en vertrouwen.
Sommigen zeggen dat God tot hen spreekt. Anderen beweren dat ze een engel hebben gezien. Weer anderen hebben dingen zien gebeuren die eigenlijk niet kunnen. Wat zijn dit voor verhalen? Wie is God? En wie is Jezus, over wie ze in de Oude Boeken al vertellen?
 
lees meer »
 
Groene Theologie Groene Theologie
           
                                           

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse
christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping
en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er
zelden bij stilstaan.
Groene Theologie; is een boek van Trees van Montfoort en verwoordt een andere kijk op
natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens
centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.
lees meer »
 

Laatste nieuws

 

Tussen Kerst en Pasen Tussen Kerst en Pasen

                                                           

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie. In de veertigdagentijd, een tijd van
soberheid en inkeer, richten we ons op het symbool van een kruis.
Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom. Daardoor brengt het in de tijd op weg naar
Pasen, een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen.Het kruis is aanvankelijk kaal,
ontdaan van takken. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een
metaformose. Het schijnbaar dode hout komt in het Paaskruis tot bloei. We symboliseren zo dat het leven sterker is dan de dood. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                           

                                                                                                                     
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Vespers: gebed voor vrede Vespers: gebed voor vrede

                                                                 

Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.
Iedere zondagavond in de 40-dagen tijd om 19.30 uur, afwisselend.in het koor van de Grote Kerk in de Markstraat te Naarden en in de RK Sint Vitusparochie in de Turfpoortstraat te Naarden.  

Deze oecumenische activiteit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. De eerste vesper is op zondag 18 februari a.s. in de Grote Kerk onder begeleiding van ds. Peter Korver. 
De  vespers zijn de opvolger van het zaterdagse stiltekwartier dat er sinds november jl. in de RK parochie was om te bidden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israel.