Zomerthema: 'Water en Vuur' Zomerthema: 'Water en Vuur'
Vuur
Vuur is het ene moment levensgevaarlijk - bosbrand, bliksem, oorlogsgeweld - en op het andere moment is vuur onontbeerlijk als warmtebron, energie en licht. 
In overdrachtelijke zin staan we soms in vuur en vlam, of lopen we op z'n minst ergens warm voor. Of we branden van verlangen. Of we zingen uit Taizé: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. 

De bijbelse mens ontstak voortdurend vuur: voor het stoken van de oven, voor het verhitten van ijzer, voor het roosteren van voedsel, als grof wapen tegen de vijand of om onwaardige voorwerpen te vernietigen.
Vuur wordt in de bijbelverhalen ook vernietigend ingezet. In Zacharia gebruikt God bij monde van de profeet vuur als loutering tegen valse herders en profeten. 'Ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als goud'.
Vaak houdt de vernietiging door vuur voor de één de bevrijding van de ander in. De eerste geldt dan als machtswellusteling, de ander als slachtoffer. Die gedachte klinkt ook door in Jezus' woorden: Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en wat zou ik graag willen dat het al brandde'.

Vuur is de begeleider bij de goddelijke komst en presentie, denk aan de brandende braamstruik waar Mozes geroepen werd. Het vuur is niet de Heer zelf, maar verwijst naar Hem. 

Water
In het laatste bijbelboek kondigt Johannes een nieuwe wereld aan met het beeld: 'en de zee is er niet meer'. Er is in de bijbel niet altijd een scherp onderscheid tussen zee, water, vloed en een rivier. 
Eén van de eerste scheppingsdaden van God was het droogleggen van de aarde en het opeenhopen van het water. Israel wordt door het water van de Schelfzee heen uitgeleid uit de slavernij. Mozes slaat het water uit de rots en dat bleek reddend te zijn. 
Water, je kunt er op spelevaren en je kunt erin verdrinken.

De bijbel kent nogal wat verhalen van mensen in nood op zee: de vissers op zee en Jezus wandelend over het water, allemaal verhalen om vertrouwen te leren.
Jezus zei tegen de vrouw bij de bron: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hem erom vragen en dan zou Hij u levend water geven'. 
Hij liet zich dopen in het water van de Jordaan, letterlijk een ondergang en opgang.

Schoon (drink-)water en het gebrek daaraan wordt voor ons allen een realiteit die om maatregelen vraagt. En die zullen onvermijdelijk veranderingen in onze levensstijl met zich mee moeten brengen. Door klimaatveranderingen en toename van overstromingen wordt, net als vuur, ook water een steeds actueler punt in het maatschappelijk debat. 

Bij de tekst van deze inleiding is gebruik gemaakt van C.J. den Heyer en P. Schelling, 'Symbolen in de bijbel'. 
terug
 

Laatste nieuws

 

Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                                                                                                           
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Noodhulp in Israel en Gaza Noodhulp in Israel en Gaza

                                                                                        


Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Daarom komt Kerk in Actie voor hen in actie en biedt hulp voor nu en voor de toekomst, zoals medische zorg, voedsel, kleding, traumahulp en vredesopbouw. Help mee!

Kinderen die gewond zijn, die huilen om het verlies van hun ouders, die je getraumatiseerd en met een lege blik aankijken… Na al die vreselijke maanden wil je van dit soort beelden uit Gaza en Israël soms het liefst wegkijken. En toch mogen we dát juist niet doen. Hoe je ook denkt over wat er daar gebeurt: kinderen mogen nooit het slachtoffer zijn. 

 

                                                        
 

lees meer »
 
Schepping, het groene leven Schepping, het groene leven

                                                                                  

In Naarden nemen wij de vrijheid om in de zomermaanen een verbindende thematiek te behandelen. Dit jaar zullen de zondagen gewijd zijn aan het groene leven, de Schepping.
De verhalen van schepping en herschepping staan op het rooster, natuurlijk Genesis 1, 2 en 3, maar ook de Profeten en Evangelisten.
Ons rentmeesterschap van de schepping wordt in deze (post)moderne tijd meer dan ooit bevraagd. Wat eeuwenlang een vanzelfsprekend gebruik/misbruik was van natuur en milieu dreigt meer en meer onze zelfgegraven valkuil te worden. Is er juist daarom vanuit geloof, hoop en liefde niet veel over te zeggen? We gaan het zien en horen in de komende tijd.

Meer informatie over thema en voorbereidingen op de zondagse diensten bij ds. Evert-Jan van Katwijk.


Foto: Paradise, Kim Boske