Verbonden door de Geest Verbonden door de Geest

Overdenking

In het een-na-laatste hoofdstuk van Johannes gebeurt iets wat ook wel ‘Klein Pinksteren’ wordt genoemd. Jezus verschijnt na zijn opstanding aan de leerlingen en wenst hun vrede. En dan blaast Hij over hen heen en zegt: “Ontvang de heilige Geest.”

Maar daar eindigt het Johannesevangelie nog niet. In de verzen die volgen, lees je dat Tomas er tijdens deze gebeurtenis niet bij was. Hij vindt het maar moeilijk te geloven dat de anderen Jezus hebben gezien. Daarom verschijnt Jezus een week later nóg een keer, als Tomas er wel is. Prachtig: de eenling doet er blijkbaar toe. Speciaal voor Tomas komt Jezus nog een keer terug. En opnieuw zegt Hij dan: “Vrede zij met jullie.”

Elk individu doet ertoe, aan ieder van ons wordt de heilige Geest geschonken. Maar wat tegelijkertijd óók opvalt: Jezus spreekt in meervoud. “Vrede zij met jullie.” Hij had ook naar Tomas’ huis kunnen gaan om hem in zijn eentje te ontmoeten, maar dat doet Hij niet. Hij komt opnieuw naar de leerlingen als zij als groep bij elkaar zijn. En door zijn woorden verbindt Hij hen door de Geest met elkaar tot een gemeenschap.

De valkuil van individualisme

Het kan een valkuil van protestanten zijn om het geloof heel individueel te beleven. In de protestantse traditie ligt veel nadruk op het persoonlijke geloof, en dat is ook belangrijk. Maar de keerzijde daarvan is dat protestanten het soms lastig vinden om ruimte te ervaren voor andere geloofsbelevingen of -opvattingen. Als protestant is het belangrijk om je te realiseren dat geen enkele kerk, geen enkele gelovige, het geheimenis van het geloof in zijn of haar eentje kan vatten. Daar heb je anderen bij nodig. Daar heb je de wereldkerk bij nodig.

De Geest is aan ons allemaal gegeven om ons met God te verbinden, maar ook om ons met elkaar te verbinden. De uitdaging is dus om altijd open te staan voor de ander, ook als die anders gelooft of denkt dan jijzelf. God gaat met die ander net zo goed een weg als met ons. Het vraagt een zekere bescheidenheid: laten we niet te snel denken dat wij de waarheid in pacht hebben. 

Eén in Christus

In het geloof zijn mensen niet verbonden door een directe bloedband of door vriendschap, maar door het geloof in God. Die band met elkaar loopt via Hem. In Lied 970 wordt dat heel mooi verwoord:

Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

terug
 

Laatste nieuws

 

Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                                                                                                           
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Noodhulp in Israel en Gaza Noodhulp in Israel en Gaza

                                                                                        


Kinderen in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen meemaken. Daarom komt Kerk in Actie voor hen in actie en biedt hulp voor nu en voor de toekomst, zoals medische zorg, voedsel, kleding, traumahulp en vredesopbouw. Help mee!

Kinderen die gewond zijn, die huilen om het verlies van hun ouders, die je getraumatiseerd en met een lege blik aankijken… Na al die vreselijke maanden wil je van dit soort beelden uit Gaza en Israël soms het liefst wegkijken. En toch mogen we dát juist niet doen. Hoe je ook denkt over wat er daar gebeurt: kinderen mogen nooit het slachtoffer zijn. 

 

                                                        
 

lees meer »
 
Schepping, het groene leven Schepping, het groene leven

                                                                                  

In Naarden nemen wij de vrijheid om in de zomermaanen een verbindende thematiek te behandelen. Dit jaar zullen de zondagen gewijd zijn aan het groene leven, de Schepping.
De verhalen van schepping en herschepping staan op het rooster, natuurlijk Genesis 1, 2 en 3, maar ook de Profeten en Evangelisten.
Ons rentmeesterschap van de schepping wordt in deze (post)moderne tijd meer dan ooit bevraagd. Wat eeuwenlang een vanzelfsprekend gebruik/misbruik was van natuur en milieu dreigt meer en meer onze zelfgegraven valkuil te worden. Is er juist daarom vanuit geloof, hoop en liefde niet veel over te zeggen? We gaan het zien en horen in de komende tijd.

Meer informatie over thema en voorbereidingen op de zondagse diensten bij ds. Evert-Jan van Katwijk.


Foto: Paradise, Kim Boske