dinsdag 25 oktober 2022

Toekomstgericht gemeenteberaad

Locatie: 
 Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan
Tijdstip: 
 20.00 uur  - 22.00 uur

GEMEENTEBERAAD
De kerkenraad wijst graag op het gemeenteberaad

Het programma staat in het teken van het invullen van de predikant(en)-vacature.
Wij geven een vervolg aan de uitkomst van de duo-gesprekken.
Deze avond wordt begeleid door Piet Baarda, Jacqueline Geukes-Bruin en Wil de Vries-Kempes.
Wij gaan dieper in op wat wij van onze toekomstige predikant(en) verwachten
en wat dat betekent voor de profielschets.    

Naast de onderwerpen die u/jij zelf kunt/wilt aandragen komen in ieder geval de
volgende aandachtspunten aan de orde:

  • Beroepingstraject (tijdspad)
  • Predikant(en)formatie (fulltimer of parttimers)
  • Muziek en liturgie (verwachtingen t.a.v. muzikale interesse)
  • Pluriformiteit (verwachtingen t.a.v. inbreng van de predikant aan dialoog in de gemeente).
Wij hopen jullie allen te mogen begroeten.
Mocht je te maken hebben met een vervoersprobleem, geef even een seintje.
Piet (0615482392), Jacqueline (0625339617) en Wil (m 0631961763)
 

terug
 


Laatste nieuws

 

Moed houden Moed houden


lees meer »
 
Huub Oosterhuis: lieddichter over muren heen Huub Oosterhuis: lieddichter over muren heenOp eerste Paasdag is op 89-jarige leeftijd de dichter en theoloog Huub Oosterhuis overleden. Hij had ’s middags nog via een livestream gekeken naar een uitvoering van zijn liederen door zijn dochter Trijntje in de Dominicuskerk in Amsterdam. In de vroege avond is hij ingeslapen.
Het overlijden van Huub Oosterhuis was groot nieuws. Het was de volgende dag het eerste item in het NOS-journaal en een documentaire over zijn leven werd diezelfde dag op maar liefst twee publieke zenders uitgezonden. Alle landelijke dagbladen publiceerden een paginagroot in memoriam. Ook buitenlandse media maakten er melding van.

Tekst: Peter Nissen op de website van de Raad van Kerken in Nederland

lees meer »
 
Pinksteren Pinksteren
Het is Pinksteren. Voor kerken is het een feestdag die ook wel wordt gezien als de verjaardag van de christelijke kerk wereldwijd. Pinksteren staat voor geestkracht, voor kracht uit de hemel.

In de viering op zondag 28 mei a.s. in de Grote Kerk te Naarden lichtte ds. Marnix van der Sijs toe wat er met Pinksteren gebeurt en wat ons kan overkomen. Hij gaf ons mee dat er onverwacht levendmakende krachten tevoorschijn kunnen komen die heel je bestaan kunnen veranderen.

 

lees meer »