dinsdag 25 oktober 2022

Toekomstgericht gemeenteberaad

Datum: 
 dinsdag 25 oktober 2022
Tijdstip: 
 20.00 uur  - 22.00 uur
Locatie: 
 Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan

GEMEENTEBERAAD
De kerkenraad wijst graag op het gemeenteberaad

Het programma staat in het teken van het invullen van de predikant(en)-vacature.
Wij geven een vervolg aan de uitkomst van de duo-gesprekken.
Deze avond wordt begeleid door Piet Baarda, Jacqueline Geukes-Bruin en Wil de Vries-Kempes.
Wij gaan dieper in op wat wij van onze toekomstige predikant(en) verwachten
en wat dat betekent voor de profielschets.    

Naast de onderwerpen die u/jij zelf kunt/wilt aandragen komen in ieder geval de
volgende aandachtspunten aan de orde:

  • Beroepingstraject (tijdspad)
  • Predikant(en)formatie (fulltimer of parttimers)
  • Muziek en liturgie (verwachtingen t.a.v. muzikale interesse)
  • Pluriformiteit (verwachtingen t.a.v. inbreng van de predikant aan dialoog in de gemeente).
Wij hopen jullie allen te mogen begroeten.
Mocht je te maken hebben met een vervoersprobleem, geef even een seintje.
Piet (0615482392), Jacqueline (0625339617) en Wil (m 0631961763)
 

terug
 


Laatste nieuws

 

Tussen Kerst en Pasen Tussen Kerst en Pasen

                                                           

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie. In de veertigdagentijd, een tijd van
soberheid en inkeer, richten we ons op het symbool van een kruis.
Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom. Daardoor brengt het in de tijd op weg naar
Pasen, een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen.Het kruis is aanvankelijk kaal,
ontdaan van takken. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een
metaformose. Het schijnbaar dode hout komt in het Paaskruis tot bloei. We symboliseren zo dat het leven sterker is dan de dood. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                           

                                                                                                                     
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Vespers: gebed voor vrede Vespers: gebed voor vrede

                                                                 

Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.
Iedere zondagavond in de 40-dagen tijd om 19.30 uur, afwisselend.in het koor van de Grote Kerk in de Markstraat te Naarden en in de RK Sint Vitusparochie in de Turfpoortstraat te Naarden.  

Deze oecumenische activiteit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. De eerste vesper is op zondag 18 februari a.s. in de Grote Kerk onder begeleiding van ds. Peter Korver. 
De  vespers zijn de opvolger van het zaterdagse stiltekwartier dat er sinds november jl. in de RK parochie was om te bidden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israel.