Oorlog in Oekraine Oorlog in Oekraine
De Protestantse Kerk en Kerk in Actie sluiten zich aan bij de oproep van de Wereldraad van Kerken om elk gebruik van gewapend geweld in Oekraine te stoppen. Laten wij stil staan bij de mensen die nu zo zwaar lijden in deze situatie.

Heer ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld.

Wij bidden voor de inwoners van Oekraine en iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien wij de afschuwelijke beelden. 

Heer ontferm U over dit land en haar inwoners, laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden voor de Oekraiense gemeenschap in ons land; zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders. Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt. Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. Amen. 
terug
 

Laatste nieuws

 

Theologisch profiel: Wie was Karel Eykman? Theologisch profiel: Wie was Karel Eykman?
lees meer »
 
Kringen en gesprekken Kringen en gesprekken
lees meer »
 
Zinspiratie Naarden-Bussum: programma 22-23 Zinspiratie Naarden-Bussum: programma 22-23

CCIV heeft voor 2022-2023 onder de titel Zinspiratie een gevarieerd programma gepresenteerd.
Zinspiratie in Naarden-Bussum (cciv.nl)

lees meer »