Oorlog in Oekraine Oorlog in Oekraine
De Protestantse Kerk en Kerk in Actie sluiten zich aan bij de oproep van de Wereldraad van Kerken om elk gebruik van gewapend geweld in Oekraine te stoppen. Laten wij stil staan bij de mensen die nu zo zwaar lijden in deze situatie.

Heer ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld.

Wij bidden voor de inwoners van Oekraine en iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien wij de afschuwelijke beelden. 

Heer ontferm U over dit land en haar inwoners, laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen.

Wij bidden voor de Oekraiense gemeenschap in ons land; zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. Wees hen nabij nu alles zo onzeker is, geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden, maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, geef wijsheid aan alle betrokken leiders. Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt. Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. Amen. 
terug
 

Laatste nieuws

 


Actie Kerkbalans 2023 Actie Kerkbalans 2023

Recent vond de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. Veel vrijwilligers maakten dat mogelijk. In deze actie vragen plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage om het kerk-zijn invulling te kunnen geven. Half januari jl. zijn de resultaten gepubliceerd van een landelijk onderzoek onder kerkgangers. Klik hier voor meer informatie

 
ENERGIEKOSTEN ENERGIEKOSTEN

Wij weten dat er door de stijging van de energiekosten mensen zijn die daardoor letterlijk in de kou komen te zitten. Wij willen graag helpen, maar beseffen dat niet ieder die hiervoor in aanmerking komt in ons vizier is.

lees meer »
 
Oecumenische 'Minikerkendag' Oecumenische 'Minikerkendag'

Viering oecumenische 'minikerkendag' op zondag 5 februari 2023 om 11.00 in de Mariakerk te Bussum

Thema van deze viering is “Doe goed – zoek recht” en sluit aan bij de Week van gebed voor eenheid van christenen 2023.
Voorgangers in deze dienst zijn: Ds. Petra Smit (Vrije Evangelische Gemeente, Pastoor Carlos Fabril (Rooms-Katholieke Parochie) en ds. Willy Metzger (Evangelisch-Lutherse Gemeente).

                                                  

lees meer »