OOGSTDIENST OOGSTDIENST
In de viering in de Grote Kerk te Naarden werden op 6 november 2022 producten bij elkaar gebracht die staan voor  wat de aarde aan goeds voortbrengt en ons wil schenken. Het was een oogstdienst waarin we stil stonden bij het bijzondere van het gewone. In een speelse schikking werd de oogst van door gemeenteleden bijeengebrachte producten getoond. Bewust werd opgeroepen houdbare producten in te brengen, zodat de oogst kan worden overgedragen aan de Voedselbank. Het bloemstuk in de schikking werd na afloop van de viering naar Hospice C'est la Vie gebracht. En de boerenkool.... jazeker, verschillende gemeenteleden eten deze week een Hollandse pot. 

terug
 

Laatste nieuws

 


Vacature Vacature

'Het wemelt hier van neuriënde mensen ....', zo start het muurgedicht 'Na de Mattheuspassie' van Willem Jan Otten naast de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden Vesting. Wij noemen ons graag een kerkelijke gemeente waar muziek in zit. Spreekt u dat aan, weet dan dat er een predikantsvacature (1.0 fte) is. Wij nodigen zowel belangstellende fulltime- als parttime-predikanten (minimaal 0,5 fte) uit hierop te reageren. 

lees meer »
 
Paaskruis in bloei Paaskruis in bloei


Inmiddels is het een traditie. In de veertigdagentijd, onderweg naar Pasen, richten we ons op het symbool van een Paaskruis. Tijd van soberheid en inkeer. Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom van het laatste kerstfeest. Daardoor brengt het een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen. Het kruis staat al in de kerk vanaf de start van de veertigdagentijd. Aanvankelijk kaal, dus ontdaan van alle takken. In de Stille Week symboliseren we dat het leven sterker is dan de dood. Het schijnbaar dode hout van het Paaskruis komt tot bloei. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een metamorfose. Er wordt gebruik gemaakt van materialen uit de natuur en van voorwerpen die het liturgisch eigene van Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen tonen.  
 

lees meer »
 
Ontroering bij verhaal van Noleta Pilatus Ontroering bij verhaal van Noleta Pilatus

lees meer »