zo 23 dec 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering 4e zondag van de Advent Grote Kerk
Tekst(en): Micha 5: 1-4a en Lucas 1: 39-45

Deze vierde zondag van advent zijn de lezingen uit het Oude Testament Micha 5: 1-4a en het Evangelie Lucas 1: 39-45. Centraal staat de vreugdevolle ontmoeting van Maria met Elisabet, 'Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem uit: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.' Het thema van de dienst luidt: 'lk geloof in dit kind'. We wensen elkaar een bemoedigende, inspirerende vierde adventsdienst toe.
Kerkdienstgemist opname
Liturgie

 

terug

Laatste nieuws

Blog

19 mei 19 mei

lees meer »
 
28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur 28 mei Inspiratiemiddag Kerk en Cultuur
lees meer »
 
-------------- --------------

Opstandi(n)g
Pasen is geweest. Het is ons weer overkomen: het bericht dat donker en dood niet het laatste woord hebben binnen het geloof in God de Vader en de Heer Jezus. Licht is in ons midden om nooit meer te verdwijnen, tot in eeuwigheid niet.
En nu zijn we onderweg naar Pinksteren. Om weer te weten dat de Geest van God bij ons is, dat wij in dit leven nooit alleen zijn. Zij (de Geest is taalkundig vrouwelijk) is er om ons aan te sporen vanuit het licht te leven en ervan uit te delen.
Dat we opstandig zijn tegen onrecht, ongerust over het gemis aan vrede op zo veel plaatsen. Dat we vriendelijk zijn en de vrede die er is delen. Dat wij tolerant en respectvol te zijn, juist voor wie en wat anders dan wijzelf lijkt. Vol van God’s liefde mogen wij zijn voor heel de bewoonde wereld.

 

lees meer »