zo 23 dec 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering 4e zondag van de Advent Grote Kerk
Tekst(en): Micha 5: 1-4a en Lucas 1: 39-45

Deze vierde zondag van advent zijn de lezingen uit het Oude Testament Micha 5: 1-4a en het Evangelie Lucas 1: 39-45. Centraal staat de vreugdevolle ontmoeting van Maria met Elisabet, 'Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem uit: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.' Het thema van de dienst luidt: 'lk geloof in dit kind'. We wensen elkaar een bemoedigende, inspirerende vierde adventsdienst toe.
Kerkdienstgemist opname
Liturgie

 

terug

Laatste nieuws

Blog

-------------- --------------

lees meer »
 
Welkom Welkom

lees meer »
 
-------------- --------------

Oktober

Applaus

Na mooie muziek kan het me storen, ineens die bak van geluid die van beneden komt na een muzikale presentatie die meestal van bovenaf is gekomen.
In de muziek is het net als in een kerk waar de verhoudingen ook meestal zo zijn. Het geluid komt vanaf de hogere lezenaar, preekstoel of het hoog hangende orgel. Al was ik ooit predikant in Tilburg en was Studentenkerk Maranatha andersom gebouwd. De liturg en preker stond beneden, de gemeente eromheen op brede trappen, zonder leuning ervoor of achter. Heerlijk vond ik het, je kon iedereen goed waarnemen en voor de kerkleden zat er als het ware niets tussen hen en de liturgen en prekers. De grote zaal van de Philharmonie in Keulen en die van de eveneens nieuwe Elbphilharmonie in Hamburg zijn ook zo gebouwd, in Nederland zijn we natuurlijk al lang aan Vredenburg in Utrecht gewend dat deze indeling heeft. En ook door de grote voetbalstadions en poptempels zijn we het haast gewoon gaan vinden dat het geluid van beneden komt en wij tot op grote hoogte zitten. Maar niet in de meeste kerken. Om over na te denken?
Welke richting gaat ons gehoor op en in welke richting gaat ons applaus?
VL
 

lees meer »