Zondag 23 dec 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering 4e zondag van de Advent Grote Kerk
Tekst(en): Micha 5: 1-4a en Lucas 1: 39-45

Deze vierde zondag van advent zijn de lezingen uit het Oude Testament Micha 5: 1-4a en het Evangelie Lucas 1: 39-45. Centraal staat de vreugdevolle ontmoeting van Maria met Elisabet, 'Elisabet werd vervuld met de heilige Geest en riep met luide stem uit: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.' Het thema van de dienst luidt: 'lk geloof in dit kind'. We wensen elkaar een bemoedigende, inspirerende vierde adventsdienst toe.
Kerkdienstgemist opname
Liturgie

 

terug

Laatste nieuws

 

Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555 Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555
lees meer »
 
Gratis af te halen Piano Witte Kerk Gratis af te halen Piano Witte Kerk
lees meer »
 

Eenvoudig leven Eenvoudig leven


Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de actuele vragen rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid kan goed uit de voeten met ‘Eenvoudig leven’. Acht hoofdstukjes met prikkelende gedachten over het goede leven en dwarse keuzes.

Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven?

Aan het boek werd meegewerkt door Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, Jacques Schenderling en Paul Schenderling. I
n elk hoofdstuk slaan de auteurs een brug tussen een bijbelgedeelte en de actualiteit.