zo 25 nov 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en ds. Véronique Lindenburg
Zondagsviering Eeuwigheidszondag Grote Kerk
Tekst(en): Jesaja 60: 1-11, 17-22 en Mattheüs 5: 1-12

Het is Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2017-2018. De liturgische 'kalender van de kerk' eindigt op de zondag voorafgaand aan advent, op de eerste adventszondag betreden we een nieuw kerkelijk jaar. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel voleindingszondag of eeuwigheidszondag of zondag Christus Koning genoemd. We gedenken en staan stil bij onze geliefden die ons zijn ontvallen en in de eeuwigheid zijn voorgegaan. De namen van leden uit onze gemeente die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn, worden deze zondag met liefde en eerbied genoemd. U wordt als gemeente en als familie en vrienden van de dierbaren die ons ontvallen zijn, van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Ter nagedachtenis aan de geliefde die u en ons ontvallen is, zullen we een kaars aansteken aan het licht van de paaskaars: symbool van Christus' opstanding uit de dood, daardoor symbool ook voor het leven. Dat onze dierbaren zo ook in ons hart en in onze gedachten levend zullen blijven, geborgen in de armen van de Eeuwige 'tot de dag van de voleinding zal aanbreken waarop het wachten is'.

De Naarder Cantorij onder leiding van Ike Wolters verleent medewerking aan de dienst, evenals organist Wybe Kooijmans. De lezingen op deze zondag zijn uit Jesaja 60: 1-11, 17-22 en uit Mattheüs 5: 1-12, de laatste lezing is een gedeelte van de Bergrede en bevat de Zaligsprekingen. Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting met een kop koffie, thee of een glaasje fris. En is er bovendien voor iedereen die dat op prijs stelt gelegenheid in de stiltekapel een kaars te ontsteken om zijn of haar dierbaren te gedenken. Allen van harte welkom en hartelijk uitgenodigd!
Liturgie
 

terug

Laatste nieuws

Blog

Welkom Welkom

lees meer »
 

Iedereen is welkom! Iedereen is welkom!

Bij ons is iedereen welkom!
Dat werd in de week van 7 januari weer eens duidelijk toen aan de gevel van het kantoor van de Protestantse Gemeente Naarden de regenboogvlag werd opgehangen. 

lees meer »
 
-------------- --------------

Baat bij muziek
Wij zijn een gemeente waar muziek in zit.
Iemand herkende dat in het lied “Baat bij muziek” van Daniël Lohues*
Muziek uut de hemel,
muziek uut de grond (...)

Zoveel verschil is er in mensen en in smaak van muziek, maar muziek zelf! - daarvan kan bijna iedereen zeggen: “dat doet mij goed”: dat helpt me als ik verdrietig ben of het vergroot mijn vrolijkheid, het brengt me tot rust of het geeft energie. Wat een kracht zit er in muziek, wat een geluk kan het brengen of troost.

Muziek van boer Harms,
'n fuga van Bach
'n ballade van Brahms,
muziekje veur ’s nachts (…)


In de Grote Kerk Naarden zijn naast concerten van de Stichting Grote Kerk gelegenheden met muziek in onze gemeente. Er is de Geliefdenvesper op zondag 3 november, in een zondagsdienst met cantorij op 3 en 24 november, met bas en piano op 17 november. Er zit muziek in deze novembermaand bij ons. Weet je welkom, ook “voor de muziek”.
Klik hier


 

lees meer »