zo 25 nov 2018  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en ds. Véronique Lindenburg
Zondagsviering Eeuwigheidszondag Grote Kerk
Tekst(en): Jesaja 60: 1-11, 17-22 en Mattheüs 5: 1-12

Het is Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2017-2018. De liturgische 'kalender van de kerk' eindigt op de zondag voorafgaand aan advent, op de eerste adventszondag betreden we een nieuw kerkelijk jaar. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel voleindingszondag of eeuwigheidszondag of zondag Christus Koning genoemd. We gedenken en staan stil bij onze geliefden die ons zijn ontvallen en in de eeuwigheid zijn voorgegaan. De namen van leden uit onze gemeente die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn, worden deze zondag met liefde en eerbied genoemd. U wordt als gemeente en als familie en vrienden van de dierbaren die ons ontvallen zijn, van harte uitgenodigd deze dienst bij te wonen. Ter nagedachtenis aan de geliefde die u en ons ontvallen is, zullen we een kaars aansteken aan het licht van de paaskaars: symbool van Christus' opstanding uit de dood, daardoor symbool ook voor het leven. Dat onze dierbaren zo ook in ons hart en in onze gedachten levend zullen blijven, geborgen in de armen van de Eeuwige 'tot de dag van de voleinding zal aanbreken waarop het wachten is'.

De Naarder Cantorij onder leiding van Ike Wolters verleent medewerking aan de dienst, evenals organist Wybe Kooijmans. De lezingen op deze zondag zijn uit Jesaja 60: 1-11, 17-22 en uit Mattheüs 5: 1-12, de laatste lezing is een gedeelte van de Bergrede en bevat de Zaligsprekingen. Na de dienst is er gelegenheid tot ontmoeting met een kop koffie, thee of een glaasje fris. En is er bovendien voor iedereen die dat op prijs stelt gelegenheid in de stiltekapel een kaars te ontsteken om zijn of haar dierbaren te gedenken. Allen van harte welkom en hartelijk uitgenodigd!
Liturgie
 

terug

Laatste nieuws

Blog

Korte vieringen op zomerzondagen omlijst door muziek Korte vieringen op zomerzondagen omlijst door muziek

Vanaf 1 juli mogen vieringen in de kerk weer doorgang vinden. Weet dat je welkom bent!
 

lees meer »
 

Pinksteren Pinksteren
lees meer »
 
Vlam Vlam

Wij hebben net Pinksteren gevierd. Pinksteren, de verjaardag van de kerk als gemeenschap van mensen. Wij vieren dat Gods geest er voor iedereen is. Er zijn verschillende symbolen bij deze verjaardag. Wie de beeldregistratie van de Pinksterviering in de Grote Kerk heeft gezien, kan er niet om heen dat wij dit jaar het symbool van de duif centraal stelden. Er zijn meer symbolen voor Pinksteren: wind, water, olie, oogst en vuur. De kleinste vorm van vuur is de vlam. In de geest van het Pinksterverhaal, Handelingen 2, 1-5  ook wel een tong van vuur genoemd.

Vuur. Wij zingen er graag over. Een dierbaar lied is afkomstig uit de oecumenische kloostergemeenschap in Taizé. Eenmaal gezongen, neuriet het lang na.

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.


Misschien heb je het in deze coronatijd - met soms sombere vooruitzichten - wel gezongen of geneuried. Thuis, alleen, in de beslotenheid. Want helaas, samen zingen heeft mogelijk een verhoogd risico op verspreiding van het nieuwe coronavirus. Bij diep in- en uitademen, zouden druppeltjes die het coronavirus verspreiden (aerosolen) gemakkelijk naar buiten komen en anderen kunnen infecteren. De veilige afstand voor (koor)zangers is momenteel onderwerp van onderzoek.

Zingen is in Nederland de meest populaire vorm van vrijetijdsbesteding. Wie had kunnen denken dat die hobby synoniem zou worden voor spelen met vuur.

De kleinste vorm van vuur, de vlam kan de 600.000 Nederlanders die zingen als hobby beoefenen misschien van nut zijn. Een ingewijde in de muziek vertelde me onlangs dat al in de Middeleeuwen het zingen voor een kaars, een beproefde manier was om de adembeheersing te oefenen. Je gaat op mondhoogte op 1,5 m afstand van de vlam van een brandende kaars staan.  Een flakkerende vlam verklapt luchtverplaatsing. Op 1.5 m afstand van een kaars al zingend een vlam rustig - als het ware onbewogen - laten branden, is de uitdaging. Zo biedt de 1,5 meter misschien onverwachte, risicoloze oefenstof die hobbyisten in vuur en vlam zet.

WdVK, juni 2020