zondag 28 mei 2023 om 10.15 uur

Zondagsviering omlijst door muziek Pinksteren m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Bart Klijnsmit
Voorganger(s): Ds. Marnix van der Sijs
Tekst(en): Ezechiël 11: 17 - 20 en Handelingen 2We lezen uit Handelingen 2 en we lezen Ezechiël 11: 17 —20.
Daarin staan deze regels:
Dan zal lk hun een ander hart geven en een nieuwe geest;
lk zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven.
Uit een gedicht van Gerrit Kouwenaar citeer ik de eerste vier regels:
lk heb nooit naar iets anders getracht dan dit:
het zacht maken van stenen het vuur maken uit water het regen maken uit dorst.
Dat klinkt als een Pinkstergebed om zachtheid, om leven, om vervulling van verlangen.
Maar de dichter blijft tegelijk heel nuchter.
Want de vijfde regel gaat aldus: 'Ondertussen beet de kou mij ...'
En we zullen zingen, want zingend kom je misschien beter in de buurt van wat Pinksteren is,
van wat er door Geestkracht in beweging kan komen:
Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht!

Onze cantorij zal in deze dienst zingen.
Liturgie

terug

Laatste nieuws

 

Tussen Kerst en Pasen Tussen Kerst en Pasen

                                                           

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie. In de veertigdagentijd, een tijd van
soberheid en inkeer, richten we ons op het symbool van een kruis.
Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom. Daardoor brengt het in de tijd op weg naar
Pasen, een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen.Het kruis is aanvankelijk kaal,
ontdaan van takken. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een
metaformose. Het schijnbaar dode hout komt in het Paaskruis tot bloei. We symboliseren zo dat het leven sterker is dan de dood. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                           

                                                                                                                     
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Vespers: gebed voor vrede Vespers: gebed voor vrede

                                                                 

Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.
Iedere zondagavond in de 40-dagen tijd om 19.30 uur, afwisselend.in het koor van de Grote Kerk in de Markstraat te Naarden en in de RK Sint Vitusparochie in de Turfpoortstraat te Naarden.  

Deze oecumenische activiteit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. De eerste vesper is op zondag 18 februari a.s. in de Grote Kerk onder begeleiding van ds. Peter Korver. 
De  vespers zijn de opvolger van het zaterdagse stiltekwartier dat er sinds november jl. in de RK parochie was om te bidden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israel.