zondag 28 mei 2023 om 10.15 uur

Zondagsviering omlijst door muziek Pinksteren m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Bart Klijnsmit
Voorganger(s): Ds. Marnix van der Sijs
Tekst(en): Ezechiël 11: 17 - 20 en Handelingen 2We lezen uit Handelingen 2 en we lezen Ezechiël 11: 17 —20.
Daarin staan deze regels:
Dan zal lk hun een ander hart geven en een nieuwe geest;
lk zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven.
Uit een gedicht van Gerrit Kouwenaar citeer ik de eerste vier regels:
lk heb nooit naar iets anders getracht dan dit:
het zacht maken van stenen het vuur maken uit water het regen maken uit dorst.
Dat klinkt als een Pinkstergebed om zachtheid, om leven, om vervulling van verlangen.
Maar de dichter blijft tegelijk heel nuchter.
Want de vijfde regel gaat aldus: 'Ondertussen beet de kou mij ...'
En we zullen zingen, want zingend kom je misschien beter in de buurt van wat Pinksteren is,
van wat er door Geestkracht in beweging kan komen:
Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht!

Onze cantorij zal in deze dienst zingen.
Liturgie

terug

Laatste nieuws

 

Moed houden Moed houden


lees meer »
 
Huub Oosterhuis: lieddichter over muren heen Huub Oosterhuis: lieddichter over muren heenOp eerste Paasdag is op 89-jarige leeftijd de dichter en theoloog Huub Oosterhuis overleden. Hij had ’s middags nog via een livestream gekeken naar een uitvoering van zijn liederen door zijn dochter Trijntje in de Dominicuskerk in Amsterdam. In de vroege avond is hij ingeslapen.
Het overlijden van Huub Oosterhuis was groot nieuws. Het was de volgende dag het eerste item in het NOS-journaal en een documentaire over zijn leven werd diezelfde dag op maar liefst twee publieke zenders uitgezonden. Alle landelijke dagbladen publiceerden een paginagroot in memoriam. Ook buitenlandse media maakten er melding van.

Tekst: Peter Nissen op de website van de Raad van Kerken in Nederland

lees meer »
 
Pinksteren Pinksteren
Het is Pinksteren. Voor kerken is het een feestdag die ook wel wordt gezien als de verjaardag van de christelijke kerk wereldwijd. Pinksteren staat voor geestkracht, voor kracht uit de hemel.

In de viering op zondag 28 mei a.s. in de Grote Kerk te Naarden lichtte ds. Marnix van der Sijs toe wat er met Pinksteren gebeurt en wat ons kan overkomen. Hij gaf ons mee dat er onverwacht levendmakende krachten tevoorschijn kunnen komen die heel je bestaan kunnen veranderen.

 

lees meer »