zondag 12 februari 2023 om 10.15 uur

Zondagsviering omlijst door muziek viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. Marnix van der Sijs
Tekst(en): Psalm 142 en Johannes 17: 9- 10.lk zal de preek beginnen met een gedicht van Anton Korteweg.
Het heet God roept u.' Het zijn vier regels.
In koele neonletters schrijft u elke avond vanaf het hoge dak der Goede Herder-kerk dat U' mij roept.
lk roep U ook wel eens, maar uit de diepte.
Schreeuwend.
Met mijn stem.
Tot zover Anton Korteweg.
"lk roep U ook wel eens, maar uit de diepte.
" Nou dat is precies wat de dichter van Psalm 142 doet: roepen!
Schrééuwen, staat er zelfs. Anders blijf je ongehoord.
De klacht eindigt in vers 8 met een belofte: lk zal uw naam loven.
In deze psalm gaat het zoals wel vaker in de klaagpsalmen:
aan het einde van de psalm is hij qua situatie nog steeds bij het begin van de psalm.
Maar hij of zij heeft wel het hart gelucht en het vertrouwen in de toekomst uitgezongen.
Liturgie
 

terug

Laatste nieuws

 

Tussen Kerst en Pasen Tussen Kerst en Pasen

                                                           

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie. In de veertigdagentijd, een tijd van
soberheid en inkeer, richten we ons op het symbool van een kruis.
Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom. Daardoor brengt het in de tijd op weg naar
Pasen, een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen.Het kruis is aanvankelijk kaal,
ontdaan van takken. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een
metaformose. Het schijnbaar dode hout komt in het Paaskruis tot bloei. We symboliseren zo dat het leven sterker is dan de dood. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                           

                                                                                                                     
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Vespers: gebed voor vrede Vespers: gebed voor vrede

                                                                 

Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.
Iedere zondagavond in de 40-dagen tijd om 19.30 uur, afwisselend.in het koor van de Grote Kerk in de Markstraat te Naarden en in de RK Sint Vitusparochie in de Turfpoortstraat te Naarden.  

Deze oecumenische activiteit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. De eerste vesper is op zondag 18 februari a.s. in de Grote Kerk onder begeleiding van ds. Peter Korver. 
De  vespers zijn de opvolger van het zaterdagse stiltekwartier dat er sinds november jl. in de RK parochie was om te bidden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israel.