zondag 29 januari 2023 om 10.30 uur

Zondagsviering omlijst door muziek in de WITTE KERK
Voorganger(s): Ds. Petra Barnard uit Blaricum
Tekst(en): Sefanja 3: 9-13 en Mattheus 5:1-12De Epifanie, de Verschijning, vordert alweer flink.
De Witte kleur, feestkleur, van Kerst en Epifanie hebben we al achter ons gelaten.
Het is weer groen, de kleur van 'groei'. De lezingen zijn uit Sefanja 3: 9-13 en Mattheus 5:1-12.
Dat is niet niks. Het gaat over de z.g. Bergrede van Jezus.
Zijn eerste grote toespraak (bij Mattheus).
Dat is geen klein dingetje! Mattheus plaatst Jezus op een berg,
Mattheus roept daarmee de herinnering aan Mozes op.
Zijn dit de 'tien woorden' van Jezus? lk weet nog niet wat ik daar allemaal van moet vinden.
U zult het horen als u erbij bent.
Hartelijke groet Ds. Petra Barnard
Liturgie
 

terug

Laatste nieuws

 


Vacature Vacature

'Het wemelt hier van neuriënde mensen ....', zo start het muurgedicht 'Na de Mattheuspassie' van Willem Jan Otten naast de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden Vesting. Wij noemen ons graag een kerkelijke gemeente waar muziek in zit. Spreekt u dat aan, weet dan dat er een predikantsvacature (1.0 fte) is. Wij nodigen zowel belangstellende fulltime- als parttime-predikanten (minimaal 0,5 fte) uit hierop te reageren. 

lees meer »
 
Paaskruis in bloei Paaskruis in bloei


Inmiddels is het een traditie. In de veertigdagentijd, onderweg naar Pasen, richten we ons op het symbool van een Paaskruis. Tijd van soberheid en inkeer. Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom van het laatste kerstfeest. Daardoor brengt het een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen. Het kruis staat al in de kerk vanaf de start van de veertigdagentijd. Aanvankelijk kaal, dus ontdaan van alle takken. In de Stille Week symboliseren we dat het leven sterker is dan de dood. Het schijnbaar dode hout van het Paaskruis komt tot bloei. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een metamorfose. Er wordt gebruik gemaakt van materialen uit de natuur en van voorwerpen die het liturgisch eigene van Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen tonen.  
 

lees meer »
 
Ontroering bij verhaal van Noleta Pilatus Ontroering bij verhaal van Noleta Pilatus

lees meer »