zondag 27 november 2022 om 10.15 uur

Zondagsviering 1e Adventszondag
Voorganger(s): Ds. Peter Korver
Tekst(en): Jesaja 2We lezen uit Jesaja 2 dat begint met de woorden "Eens komt de dag".
Dat zal het thema zijn van de viering. Het zijn woorden van verwachting, die passen bij Advent.
De profeet spreekt woorden van troost en positieve verwachting, "dat volken hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers ... geen mens zal nog de wapens leren hanteren." Kunnen zulke utopische woorden ons inspireren in een tijd dat oorlog dichtbij is en we meer op wapens vertrouwen dan ooit? Laten we ze verbinden met degene naar wiens komst wij in deze periode uitkijken: Kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezel. Hij is een mens van vrede. "Laten we leven in het licht van de Eeuwige".
Liturgie

terug

Laatste nieuws

 

Tussen Kerst en Pasen Tussen Kerst en Pasen

                                                           

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie. In de veertigdagentijd, een tijd van
soberheid en inkeer, richten we ons op het symbool van een kruis.
Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom. Daardoor brengt het in de tijd op weg naar
Pasen, een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen.Het kruis is aanvankelijk kaal,
ontdaan van takken. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een
metaformose. Het schijnbaar dode hout komt in het Paaskruis tot bloei. We symboliseren zo dat het leven sterker is dan de dood. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                           

                                                                                                                     
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Vespers: gebed voor vrede Vespers: gebed voor vrede

                                                                 

Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.
Iedere zondagavond in de 40-dagen tijd om 19.30 uur, afwisselend.in het koor van de Grote Kerk in de Markstraat te Naarden en in de RK Sint Vitusparochie in de Turfpoortstraat te Naarden.  

Deze oecumenische activiteit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. De eerste vesper is op zondag 18 februari a.s. in de Grote Kerk onder begeleiding van ds. Peter Korver. 
De  vespers zijn de opvolger van het zaterdagse stiltekwartier dat er sinds november jl. in de RK parochie was om te bidden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israel.