zondag 20 november 2022 om 10.15 uur

Zondagsviering omlijst door muziek Eeuwigheidszondag
Voorganger(s): Ds. Lennart Heuvelman
Tekst(en): Jesaja 60: 1-11, 17-22 en Mattheüs 5: 1-12Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2021-2022.
De liturgische kalender van de kerk eindigt op de zondag voorafgaand aan advent, op de eerste adventszondag betreden we een nieuw kerkelijk jaar. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt eeuwigheidszondag of voleindingszondag of zondag Christus Koning genoemd.
We gedenken en staan stil bij onze geliefden die ons zijn ontvallen en in de eeuwigheid zijn voorgegaan.
De namen van leden uit onze gemeente die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn, worden deze zondag met liefde en eerbied genoemd.

U wordt als gemeente en als familie en vrienden van de dierbaren die ons ontvallen zijn, van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen. Ter nagedachtenis aan de geliefde die u en ons ontvallen is, zullen we een kaars aansteken aan het licht van de paaskaars: symbool van Christus' opstanding uit de dood, daardoor symbool ook voor het leven.
Dat onze dierbaren zo ook in ons hart en in onze gedachten levend zullen blijven, geborgen in de armen van de Eeuwige 'tot de dag van de voleinding zal aanbreken waarop het wachten is'.

De Naarder Cantorij onder leiding van Bart Klijnsmit verleent medewerking aan de dienst, evenals organist Wybe Kooijmans. De lezingen op deze zondag zijn uit Jesaja 60: 1-11, 17-22 en uit Mattheüs 5: 1-12, de laatste lezing is een gedeelte van de Bergrede en bevat de zaligsprekingen.
Na de dienst is er voor iedereen die dat op prijs stelt gelegenheid in de stiltekapel een kaars te ontsteken om zijn of haar dierbaren te gedenken. Nogmaals allen van harte welkom en even hartelijk uitgenodigd!

Liturgie
 

terug

Laatste nieuws

 

ADVENT 2022 ADVENT 2022

 

 

MUZIEK DIE STIL MAAKT MUZIEK DIE STIL MAAKT

Op initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden werd op zondag 6 november 2022 'Koester de Namen' uitgevoerd als Geliefdengedachtenis. Muziek van Toon Hagen op tekst van Sytze de Vries. 
De Michaelscantorij en Musica Michaelis uit Zwolle met op orgel Wybe Kooijmans voerden in de Grote Kerk te Naarden onder leiding van Toon Hagen het muziekstuk gepassioneerd uit. Het werd een middag met muziek die stil maakt.Tekstdichter Sytze de Vries prees na afloop het eigen muzikale handschrift van Toon Hagen, die zich als geen ander toondichter kan noemen.
Klik hier voor meer informatie 

 
ZINSPIRATIE Naarden-Bussum: programma 22-23 ZINSPIRATIE Naarden-Bussum: programma 22-23

CCIV heeft voor 2022-2023 onder de titel Zinspiratie een gevarieerd programma gepresenteerd.
Zinspiratie in Naarden-Bussum (cciv.nl)

lees meer »