zondag 9 januari 2022 om 10.15 - 11.00 uur

Online-viering omlijst met zang door Ike Wolters en muziek op het orgel door Wybe Kooijmans
Voorganger(s): Ds. Lennart Heuvelman
Tekst(en): Jesaja 42: 1-9 en Johannes 1: 19-34

Het is de eerste zondag na Epifanie. 'Hij zal alle volken het recht doen kennen' zingen we met de profeet Jesaja mee (Jesaja 42: 1-9). In het evangelie lezen we in Johannes 1: 19-34, het getuigenis van Johannes. Hij die 'de weg recht maakte' waardoor niemand de weg van het licht, het lam, de gezalfde kan tegenhouden. Aanvankelijk stond voor deze dienst een dienst van Schrift en Tafel gepland. Maar gezien de huidige corona-maatregelen achten we het niet verstandig op dit moment het Heilig Avondmaal te vieren.

Allen van harte uitgenodigd deze zondagsdienst online mee te vieren.
Liturgie

 

terug

Laatste nieuws

 

Afscheid ds. Véronique Lindenburg Afscheid ds. Véronique Lindenburg

Per 1 februari vertrekt ds. Lindenburg uit onze gemeente. In de dienst van 30 januari in de Grote Kerk te Naarden en zo mogelijk daarna is aandacht hiervoor. De dienst waarin ds. Lindenburg voorgaat, start om 10.15 uur. De kerk is open om 9.30 uur. 

lees meer »
 
Nieuwjaarszegen Nieuwjaarszegen

Nationale Nieuwjaarszegen door ds. René de Reuver | Protestantse Kerk in Nederland

 

Rust in vrede, Father Desmond! Rust in vrede, Father Desmond!

Ds. Marnix van der Sijs beschreef in de weekbrief van de Protestantse Gemeente te Soest zijn persoonlijke herinneringen aan aartsbisschop Desmond Tutu. 

lees meer »