zondag 3 oktober 2021  om 10.15 - 11.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering omlijst door muziek m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Tekst(en): Maleachi 2: 10-16 en Marcus 10: 1-13


Zondag 3 oktober, de derde zondag van de herfst, zal de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters medewerking aan de dienst verlenen. De lezingen zijn uit Maleachi 2: 10-16 en uit Marcus 10: 1-13. 'Laat de kinderen tot mij komen' is wel de meest opvallende zin in de lezingen. Maar wat wil dat eigenlijk zeggen en hoe blijf je zo onbevangen als een kind, ook in geloof, als je ouder wordt? Allen van harte welkom deze viering in de Grote Kerk bij te wonen.
Liturgie

De corona-preventie is een nieuwe fase ingegaan.
De basisregel ‘verplicht 1.5 meter afstand houden’ is vanaf zaterdag 25 september jl. veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden. Het advies geldt vooralsnog tot 1 november a.s.
 

  • We volgen van harte het advies om voor het bijwonen van kerkdiensten geen coronatoegangsbewijs te vragen.
  • We zijn blij dat er een einde is gekomen aan de registratieplicht en gaan stoppen met het vooraf melden van de aanwezigheid bij kerkdiensten via de Scipio-app of via een telefonische reservering. 
  • Hoewel het niet verplicht is: we handhaven veiligheidshalve de 1 ½ meter afstand en houden daar rekening mee bij de opstelling van stoelen.
  • We zien tenminste tot 1 november a.s. af van koffie-/theedrinken na de kerkdienst. 

terug

Laatste nieuws

 

Geliefdenvesper Geliefdenvesper

lees meer »
 
Onze eigen PG Naarden-app is er! Onze eigen PG Naarden-app is er!

DE KERK DICHTBIJ: KERK-APP
Zoek de app in de store op de naam van onze kerk
of gebruik de QR-code

 

lees meer »
 
Van U is de toekomst Van U is de toekomst

Fragmenten uit een tekst van Ds. René de Reuver, scriba van de generale synode (landelijke kerkvergadering) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), bij de startzondag 2021. 

lees meer »