zondag 5 september 2021  om 10.15 - 11.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Startzondag m.m.v een deel van de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Tekst(en): Deuteronomium 4: 1-2 en 9-20 en Marcus 8: 27-9


Zondag 5 september starten we een nieuw gemeentejaar. Het is Startzondag

De dienst wordt omlijst met muziek. Na de noodgedwongen coronastilte is (een deel van) de cantorij onder leiding van Ike Wolters weer actief. Wybe Kooijmans bespeelt het orgel.

We sluiten ons aan bij het landelijke thema 'Van U is de toekomst'.
Daar zijn ook de lezingen op geënt, uit Deuteronomium 4: 1-2 en 9-20 en uit Marcus 8: 27.
Liturgie
Allen van harte uitgenodigd deze startzondag-viering bij te wonen!

Door agendaproblemen is de TIJDREIS ("vossenjacht") voor kinderen en jongeren deze zondag helaas afgelast. We hopen de activiteit op een ander moment alsnog door te kunnen laten gaan.
Contact Jeugd: Anneke de Vries-Verkerke en ds. Véronique Lindenburg.


 
Gelukkig zijn de laatste berichten over versoepelingen bemoedigend. We verwachten in de zomermaanden ieder die dat wil een plek te kunnen geven bij de zondagse vieringen. Het aantal deelnemers aan een viering is momenteel  100. Registratie blijft nog wel nodig. Dat kan vooraf op twee manieren:
1. Via deze scipio-app,als uw email-adres bij ons bekend is,
2. Via telefonische aanmelding
Telefonische aanmelding kan op woensdag en donderdag tussen 19.00-20.00 uur bij Hilleke van Dijk op telefoonnummer 06-14055011.

Er wordt op zondagochtend altijd plek vrij gehouden voor een aantal spontane bezoekers.
Wie zich op zondagochtend meldt, registreert zich bij de toreningang van de kerk. 
Van harte welkom!
 

terug

Laatste nieuws

 

De corona-preventie is een nieuwe fase ingegaan. De corona-preventie is een nieuwe fase ingegaan.
lees meer »
 
VREDESPAAL WORDT VREDESBOOM VREDESPAAL WORDT VREDESBOOM

In de internationale Vredesweek in september wordt in Gooise Meren dit jaar voor de 5e keer de Vredesprijs uitgereikt.
Verantwoordelijk hiervoor is de werkgroep Samen Gooise Meren waarin mensen van verschillende levensbeschouwingen zijn vertegenwoordigd.
De prijs gaat naar een initiatief of groep mensen die het afgelopen jaar veel betekend hebben voor begrip, rust en sociale samenhang in de gemeente. Mede omdat de aandacht voor klimaat/milieu/duurzaamheid in onze maatschappij groeit, zal dit jaar een Vredesboom i.p.v. –paal worden uitgereikt. De Vredespaal met een tekst in verschillende talen kwam op een plaats die zij uitkozen. De uitreiking gaat natuurlijk vergezeld van een feestje.
De plaats en het moment van uitreiking is dit jaar op zaterdag 25 september 16.00 uur in de tuin van de Koptisch Orthodoxe kerk,  Ceintuurbaan 43, 1402 HB Bussum, op de hoek van de rotonde met de Laarderweg. De prijswinnaar is tot de uitreiking geheim! WEET U/JE WELKOM!
 

 
Van U is de toekomst Van U is de toekomst

Fragmenten uit een tekst van Ds. René de Reuver, scriba van de generale synode (landelijke kerkvergadering) van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), bij de startzondag 2021. 

lees meer »