Zondag 6 jun 2021  om 10.15 - 11.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Korte viering op zondagmorgen omlijst door muziek
Tekst(en): Johannes 3: 22-30

Zondag 6 juni is de eerste zondag na Zondag Trinitatis, de zondag van de drie-eenheid.
Tijdens de viering staat de lezing uit Johannes 3: 22-30 centraal.
Het is een gedeelte van het getuigenis van Johannes de Doper aangaande Jezus.
In het getuigenis voelen we de spanning tussen hemel en aarde, tussen 'twee manieren van weten'.
Weten is zíen bij Johannes en leren om goed te zien is de taak van de leerlingen van Jezus.
Liturgie

De overheidsmaatregelen zetten onze gastvrijheid nog steeds onder druk. Gelukkig zijn de laatste berichten over versoepelingen bemoedigend. We verwachten in de zomermaanden ieder die dat wil een plek te kunnen geven bij de zondagse vieringen. Nu is het aantal deelnemers aan een viering nog beperkt. Er wordt op zondagochtend altijd plek vrij gehouden voor een aantal spontane bezoekers. Registratie blijft nog wel nodig. Dat kan vooraf op twee manieren:
1. Via deze scipio-app,als uw email-adres bij ons bekend is,
2. Via telefonische aanmelding
Telefonische aanmelding kan op woensdag en donderdag tussen 19.00-20.00 uur bij Hilleke van Dijk op telefoonnummer 06-14055011.

Wie zich op zondagochtend meldt, registreert zich bij de toreningang van de kerk.  

terug

Laatste nieuws

 

Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555 Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555
lees meer »
 
Gratis af te halen Piano Witte Kerk Gratis af te halen Piano Witte Kerk
lees meer »
 

Eenvoudig leven Eenvoudig leven


Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de actuele vragen rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid kan goed uit de voeten met ‘Eenvoudig leven’. Acht hoofdstukjes met prikkelende gedachten over het goede leven en dwarse keuzes.

Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven?

Aan het boek werd meegewerkt door Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, Jacques Schenderling en Paul Schenderling. I
n elk hoofdstuk slaan de auteurs een brug tussen een bijbelgedeelte en de actualiteit.