Zondag 4 apr 2021  om 10.15 uur en 11.15 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Paasmorgen viering in de Grote Kerk
Tekst(en): Johannes 20: 1-18

Op de ochtend van Pasen zijn er twee korte vieringen in de Grote Kerk, waarin ds. Lennart Heuvelman voorgaat. De eerste viering start om 10.15 uur, de tweede om 11.15 uur. Het coronaprotocol legt beperkingen op aan het aantal deelnemers aan een kerkelijke viering. Met twee vieringen hopen we ruimte te bieden aan wie op deze hoogtijdag in het kerkelijk jaar in de Grote Kerk aanwezig wil zijn. Aanmelding voor deelname vooraf blijft noodzakelijk. Voor wie thuis de dienst wil meemaken, wijzen we op de livestream en audioregistratie van de viering om 10.15 uur die te bekijken en te beluisteren is via www.pkn-naarden.nl onze website. Later, op een zelfgekozen moment de opnames bekijken en beluisteren, kan ook!
Tijdens de Paasvieringen wordt de muziek verzorgd door organist Wybe Kooijmans en cantor Ike Wolters. Het is een korte viering van lezing en overdenking, muziek en gebed.

het feest van de bevrijding van de dood, het feest van het nieuwe begin, feest van het leven. Het is niet goed om slechts bij het (lege) graf stil te blijven staan, de opstanding maakt immers opstandig. Het graf vormt vooral een vertrekpunt en markeert een nieuw begin. Dat we zullen leven en anderen bij het leven betrekken! Jezus is en blijft de Iévende, waar wij zijn woorden blijven naspreken en doen zoals hij heeft gedaan'.
We lezen in de dienst het opstandingsevangelie in Johannes 20: 1-18, waarin het zoeken van Maria van Magdala naar haar Heer telkens weer ontroert.
Liturgie

Paaskruis: het dode hout komt in bloei

Het is inmiddels een traditie geworden in onze gemeente: het paaskruis. In de adventstijd leven we toe naar het feest van Kerst, door gebruik te maken van een viertal kaarsen die de weg naar kerst symbolisch weergeven. In de veertigdagentijd onderweg naar Pasen, richten we ons op het symbool van een paaskruis. Omdat het goed is door een symbool nog meer bepaald te worden bij de kerkelijke kalender en de periode waarin we ons als gemeente bevinden: de veertigdagentijd, tijd van soberheid en inkeer voor de viering van het feest van opstanding en leven. Het kruis is gemaakt van de kerstboom van het laatste kerstfeest, dat daardoor een zichtbare verbinding tot stand brengt tussen Kerstmis en Pasen. Een kruis gedurende de veertigdagentijd — kaal en naakt, dus ontdaan van alle takken — opgesteld tijdens de openstelling van de kerk voor stilte, bezinning en gebed in het midden van de Grote Kerk, zichtbaar voor iedereen. Misschien in alle soberheid tijdens de corona-lockdown en avondklok nóg veelzeggender dan voorgaande jaren. En is het contrast door alle stralend witte bloemen als teken van nieuw leven na alle donkerheid veelzeggender dan ooit tevoren. Deelnemers aan de Paasviering nodigen we uit een enkele witte bloem mee te brengen om het kale kruishout letterlijk tot bloei te brengen.

Op die manier hopen we met elkaar verbonden de vreugde van Pasen, van licht door de donkerheid heen, te beleven en te vieren. Want zeker: we vieren ondanks alles - of misschien wel júist nu! — wereldwijd Pasen. Het feest van de opstanding,

De overheidsmaatregelen zetten onze gastvrijheid onder druk. Velen van u moeten we helaas gaan teleurstellen. Meer dan voorheen is registratie voor deelname van belang. Dat kan op twee manieren,  
1. Via deze scipio-app,als uw email-adres bij ons bekend is,
2. Via telefonische aanmelding
Telefonische aanmelding kan op woensdag en donderdag tussen 19.00-20.00 uur bij Hilleke van Dijk op telefoonnummer 06-14055011.
Om ook de telefonische aanmeldingen te honoreren stopt de scipio-app bij 24 aanmeldingen. Deze wordt bij minder dan 6 telefonische aanmeldingen na donderdag weer open gezet tot maximaal 30 aanmeldingen.

Leden van de Protestantse Gemeente Naarden hebben voorrang met inschrijven.

terug

Laatste nieuws

 

Paaskruis in bloei Paaskruis in bloei

Inmiddels is het een traditie. In de veertigdagentijd, onderweg naar Pasen, richten we ons op het symbool van een Paaskruis. Tijd van soberheid en inkeer. Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom van het laatste kerstfeest. Daardoor brengt het een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen. Het kruis staat al in de kerk vanaf de start van de veertigdagentijd. Aanvankelijk kaal, dus ontdaan van alle takken. In de Stille Week symboliseren we dat het leven sterker is dan de dood. Het schijnbaar dode hout van het Paaskruis komt tot bloei. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een metamorfose. Er wordt gebruik gemaakt van materialen uit de natuur en van voorwerpen die het liturgisch eigene van Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen tonen.  
 

lees meer »
 
Meditatieve momenten en vlogs Meditatieve momenten en vlogs

Onze predikanten nemen nieuwe initiatieven in de vorm van een video-logboek (vlog) of de registratie van een meditatief moment.  Inspirerende momenten die je opladen, getuige de uitspraak van een gemeentelid ‘zo’n meditatief moment helpt me de week door’. Het aantal registraties op deze website groeit. Er is al een aantrekkelijke keus te maken uit uiteenlopende geloofsonderwerpen. En er komt in de 40-dagentijd meer, bijvoorbeeld over de werken van barmhartigheid.  KLIK HIER

 
Schuldig? Schuldig?

Tijdens de herdenking (9 november jl.) van de ‘Kristallnacht’ van 9 november 1938 heeft de scriba (secretaris) van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland een schuldbelijdenis uitgesproken over het opkomend antisemitisme voor de Tweede Wereldoorlog, en voor het gebrek aan moed om tijdens de Duitse bezetting ‘voor de joodse inwoners van ons land positie te kiezen.’ (zie voor de tekst www.protestantsekerk.nl).
Door een ongelukkige persvoorlichting van de landelijke kerk leek het er vooraf op dat het verzet dat vanuit kerkelijke kring tijdens de oorlog geboden werd niet in de schuldbelijdenis genoemd werd. Dat bleek wel het geval, maar toen stond de boosheid en het verdriet bij kinderen van kerkelijke verzetsmensen al in de krant (Trouw). Over het ontstaansproces van de schuldbelijdenis bestaat verwarring.
Op 22 april a.s. gaat een delegatie van de kerkenraad met ds. De Reuver in gesprek over dit onderwerp naar aanleiding van onze kritische reactie op de totstandkoming en de inhoud van de schuldbelijdenis.  

 

lees meer »