zo 18 okt 2020  om 10.00 - 11.00 uur
Voorganger: Ds. Florida de Kok uit Harderwijk
Korte viering op zondag omlijst door muziek

In de maand oktober (verder kunnen we momenteel nog niet kijken) continueren we de korte vieringen op zondagochtend, zoals we die in de afgelopen maanden hebben vormgegeven, met daarin de elementen waaraan we intussen gehecht zijn geraakt: muziek, stilte, meditatie, met daarbij een bijbellezing en korte overdenking, gebed en zegen.

We zijn overvallen door de de nieuwe maatregelen en de beperking van 30 aanwezigen in de zondagse vieringen. We vinden het enorm jammer dat we niet kunnen doorgaan op de ingeslagen weg. De laatste weken lag het aantal bezoekers rond de 70. Er was de mogelijkheid om op de zondagochtend onder de toren deelname aan de viering te registreren. Dat moet nu anders, en dat spijt ons heel erg.

De overheidsmaatregelen zetten onze gastvrijheid onder druk. Velen van u moeten we helaas gaan teleurstellen. Meer dan voorheen is registratie voor deelname van belang. Dat kan op twee manieren,  
1. Via de scipio-app,
2. Via telefonische aanmelding.  
Door de ontstane situatie is het alleen mogelijk te registreren voor de eerst komende viering. Om ook de telefonische aanmeldingen te honoreren stopt de scipio-app bij 24 aanmeldingen. Deze wordt bij minder dan 6 telefonische aanmeldingen na donderdag weer open gezet tot 30 aanmeldingen.


De kerk is open om 9.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er live-orgel muziek. De viering zelf start om 10.15 uur en duurt tot 10.45 uur. Deze tijdstippen maken het mogelijk om zorgvuldig om te gaan met coronapreventiemaatregelen bij binnenkomst en bij verlaten van het kerkgebouw.

Liturgie
 

terug

Laatste nieuws

 

Givt-App Givt-App

Geven met Givt.
Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak en vinden het ook lastig om collectebonnen te gebruiken.
Daarom hebben wij, zoals al eerder gemeld, besloten om ook digitaal collecteren via de Givt-app op de smartphone te introduceren.

lees meer »
 
Genade als grondtoon Genade als grondtoon

De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.

 

lees meer »
 
Corona nieuws Corona nieuws

Korte vieringen op zondagen blijven.

De overheidsmaatregelen zetten onze gastvrijheid onder druk. Niet ieder kan spontaan binnenlopen en deelnemen aan de vieringen in de Grote Kerk. Meer dan voorheen is registratie voor deelname van belang. Dat kan op twee manieren,  
1. Via de scipio-app,
2. Via telefonische aanmelding
 

lees meer »