zo 8 mrt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Hilde Honderd
Zondagsviering Grote Kerk 2e zondag 40-dagentijd m.m.v. de Naarder Kring
Tekst(en): Exodus 24: 12-18 en Mattheus 17: 1-9

Deze dienst wordt ingevuld door de Naarderkring.
Het wordt een gewone en een bijzondere dienst. De orde van dienst is de gewone, voor de tweede zondag van de 40-dagentijd: 'Reminiscere'. We volgen het oecumenisch leesrooster met lezingen uit Exodus 24: 12-18 en Mattheus 17: 1-9. De invulling zal echter een beetje anders zijn omdat we van tevoren met elkaar in de Naarderkring deze teksten bespreken aan de hand van hedendaagse thema's en gebeurtenissen. En de neerslag van deze gesprekken wordt meegenomen in de overweging. Misschien dat we ook een kort actief gedeelte inpassen in de dienst, maar dat is nog niet zeker. Leidend in de dienst is ds. Hilde Honderd. Kom en laat u verrassen!
Groeten uit de Naarderkring, ds. Hilde Honderd.

Liturgie
Kerkdienst beluisteren

terug

Laatste nieuws

Blog

Corona nieuws Corona nieuws
lees meer »
 
Kind op zondag Kind op zondag
lees meer »
 
-------------- --------------

Goede God, op liefde is uw schepping gebouwd, hebt u mens en dier en al wat leeft samengebracht.

Uw Woord is een licht voor onze voeten, uw daden verschijnen vaak onverwacht.
Dat uw licht de weg voor ons uit helder zichtbaar maakt, dat de storm op meer of zee ons naar u leidt.
 
Als wij uw veilige haven niet zien – dat wij zoeken, als wij uw weg niet weten – dat wij die vinden, als wij anderen verhinderen u te ontdekken – dat wij zwijgen, als wij het goede tegenhouden – dat wij ons bezinnen.
 
Wereldwijd willen wij Jezus Christus volgen, zijn wij uw kerk. Dat wij elkaar daarin herkennen als gezegende kinderen van u.
Sterk ons vertrouwen in u die ons liefhebt op zoveel manieren.
 Dat wij in uw Naam gastvrij mogen zijn voor wie het nodig heeft.
 
Goede God, dat wij tot uw eer “buitengewoon vriendelijk” *

mogen zijn voor heel uw bewoonde wereld.

(VL, gebed in kerkdienst 2.2.20 - *Handelingen 28:2) 

lees meer »