zo 1 mrt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering Grote Kerk 1e zondag 40-dagentijd
Tekst(en): Genesis 2:15 3:9 en Matteüs 4: 1-11

De naam van deze zondag komt uit Psalm 91, 'Invocabit': Roep je mij aan (lk zal antwoorden en in de nood zal lk bij je zijn). Centraal staat het thema 'Mens, waar ben je?' We lezen Genesis
2:15 — 3:9 en het evangelie traditiegetrouw in Matteüs 4: 1-11, de verzoeking van Jezus in de woestijn. Bijzonder is dat de Naarder Cantorij, als het even kan ondersteund door projectzangers/zangeressen uit de gemeente, enkele Matteüs-koralen van J.S. Bach zal zingen. De liturgie is daaromheen vormgegeven. We zien uit naar deze ingetogen, doch muzikale viering.

 In de dienst van 1 maart zal Arwout Huygen van Dyck worden bevestigd als kerkrentmeester (niet-ouderling).
Liturgie

Kerkdienst beluisteren
 

terug

Laatste nieuws

Blog

Corona nieuws Corona nieuws
lees meer »
 
Kind op zondag Kind op zondag
lees meer »
 
-------------- --------------

Goede God, op liefde is uw schepping gebouwd, hebt u mens en dier en al wat leeft samengebracht.

Uw Woord is een licht voor onze voeten, uw daden verschijnen vaak onverwacht.
Dat uw licht de weg voor ons uit helder zichtbaar maakt, dat de storm op meer of zee ons naar u leidt.
 
Als wij uw veilige haven niet zien – dat wij zoeken, als wij uw weg niet weten – dat wij die vinden, als wij anderen verhinderen u te ontdekken – dat wij zwijgen, als wij het goede tegenhouden – dat wij ons bezinnen.
 
Wereldwijd willen wij Jezus Christus volgen, zijn wij uw kerk. Dat wij elkaar daarin herkennen als gezegende kinderen van u.
Sterk ons vertrouwen in u die ons liefhebt op zoveel manieren.
 Dat wij in uw Naam gastvrij mogen zijn voor wie het nodig heeft.
 
Goede God, dat wij tot uw eer “buitengewoon vriendelijk” *

mogen zijn voor heel uw bewoonde wereld.

(VL, gebed in kerkdienst 2.2.20 - *Handelingen 28:2) 

lees meer »