zo 26 jan 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering Witte Kerk Viering Heilig Avondmaal met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v Ike Wolters
Tekst(en): Jesaja 49: 1-7 en Matteüs 4: 12-22

Het is de derde zondag na Epifanie, een dienst van Schrift en Tafel.
Aan deze dienst zal de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters medewerking verlenen, evenals zoals gebruikelijk onze organist Wybe Kooijmans. We lezen in het Oude Testament de profetie in Jesaja 49: 1-7, in het evangelie lezen we Matteüs 4: 12-22. We horen van Jesaja dat 'Gods heil zal reiken tot de rand van de aarde'. Om deze boodschap in woord en daad gestalte te geven, zijn mensen nodig. In het evangelie lezen we over de roeping van de eerste discipelen. Allen van harte uitgenodigd voor het vieren van het Woord en de Maaltijd van de Heer.
Liturgie

Kerkdienst beluisteren

terug

Laatste nieuws

Blog

9 - 25 februari 9 - 25 februariKunst in de Kerk

lees meer »
 
Welkom Welkom

lees meer »
 
-------------- --------------

Goede God, op liefde is uw schepping gebouwd, hebt u mens en dier en al wat leeft samengebracht.

Uw Woord is een licht voor onze voeten, uw daden verschijnen vaak onverwacht.
Dat uw licht de weg voor ons uit helder zichtbaar maakt, dat de storm op meer of zee ons naar u leidt.
 
Als wij uw veilige haven niet zien – dat wij zoeken, als wij uw weg niet weten – dat wij die vinden, als wij anderen verhinderen u te ontdekken – dat wij zwijgen, als wij het goede tegenhouden – dat wij ons bezinnen.
 
Wereldwijd willen wij Jezus Christus volgen, zijn wij uw kerk. Dat wij elkaar daarin herkennen als gezegende kinderen van u.
Sterk ons vertrouwen in u die ons liefhebt op zoveel manieren.
 Dat wij in uw Naam gastvrij mogen zijn voor wie het nodig heeft.
 
Goede God, dat wij tot uw eer “buitengewoon vriendelijk” *

mogen zijn voor heel uw bewoonde wereld.

(VL, gebed in kerkdienst 2.2.20 - *Handelingen 28:2) 

lees meer »