zo 26 jan 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering Witte Kerk Viering Heilig Avondmaal met medewerking van de Naarder Cantorij o.l.v Ike Wolters
Tekst(en): Jesaja 49: 1-7 en Matteüs 4: 12-22

Het is de derde zondag na Epifanie, een dienst van Schrift en Tafel.
Aan deze dienst zal de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters medewerking verlenen, evenals zoals gebruikelijk onze organist Wybe Kooijmans. We lezen in het Oude Testament de profetie in Jesaja 49: 1-7, in het evangelie lezen we Matteüs 4: 12-22. We horen van Jesaja dat 'Gods heil zal reiken tot de rand van de aarde'. Om deze boodschap in woord en daad gestalte te geven, zijn mensen nodig. In het evangelie lezen we over de roeping van de eerste discipelen. Allen van harte uitgenodigd voor het vieren van het Woord en de Maaltijd van de Heer.


Kerkdienst beluisteren

terug

Laatste nieuws

Blog

Welkom Welkom

lees meer »
 

Iedereen is welkom! Iedereen is welkom!

Bij ons is iedereen welkom!
Dat werd in de week van 7 januari weer eens duidelijk toen aan de gevel van het kantoor van de Protestantse Gemeente Naarden de regenboogvlag werd opgehangen. 

lees meer »
 
-------------- --------------

Januari

Wat is er beter dan (ook) aan het begin van een nieuw kalender alles wat geweest is, wat is, en wat komt in de handen te leggen van God?!
Al heel lang is er de internationale traditie, uitgaand van de Wereldraad van Kerken/World Council of Churches om daar een week lang aandacht aan te besteden. En daarmee ook kerken op te roepen buiten hun eigen grenzen te kijken. Om ondanks dogmatische en liturgische verschillen elkaar op te zoeken en samen te komen. Want God is éen.
Ieder jaar wordt de inhoud van deze week voorbereid door een oecumenische groep christenen ergens op de wereld. Dit jaar is de voorbereiding getroffen door Malta. Met oog voor de actualiteit brengen zij de tekst uit Handelingen 28 voor ogen waarin Paulus schipbreuk lijdt en op Malta gastvrij ontvangen wordt. “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. Woorden van toen, woorden voor nu.
Dit jaar vindt de Week van Gebed plaats van 19 tot en met 26 januari, wij vieren het éen week later.
kerkdiensten.

 

lees meer »