zo 12 jan 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Dr. Jan Peter Schouten
Zondagsviering Grote Kerk
Tekst(en): Handelingen 10: 34-48 en Matteüs 3: 13-17

De feestdagen zijn achter de rug. Maar juist op deze epifaniezondagen klinkt nog steeds door wat de komst van Jezus Christus teweeg heeft gebracht. Wij lezen over zijn doop in de Jordaan (Matteüs 3: 13-17). Niet zomaar een stukje biografie, maar een opmerkelijke boodschap. Met de doop komt immers alles in een ander lichtte staan. Daarover gaat ook het verhaal uit de Handelingen der Apostelen (Hand. 10:34-48).
Ook niet-Joden komen in de ban van het evangelie van Christus. En als zij dan gedoopt worden, begint de uitbreiding van de geloofsgemeenschap over de hele wereld.

Liturgie

kerkdienst beluisteren
 

terug

Laatste nieuws

Blog

Welkom Welkom

lees meer »
 

Iedereen is welkom! Iedereen is welkom!

Bij ons is iedereen welkom!
Dat werd in de week van 7 januari weer eens duidelijk toen aan de gevel van het kantoor van de Protestantse Gemeente Naarden de regenboogvlag werd opgehangen. 

lees meer »
 
-------------- --------------

Januari

Wat is er beter dan (ook) aan het begin van een nieuw kalender alles wat geweest is, wat is, en wat komt in de handen te leggen van God?!
Al heel lang is er de internationale traditie, uitgaand van de Wereldraad van Kerken/World Council of Churches om daar een week lang aandacht aan te besteden. En daarmee ook kerken op te roepen buiten hun eigen grenzen te kijken. Om ondanks dogmatische en liturgische verschillen elkaar op te zoeken en samen te komen. Want God is éen.
Ieder jaar wordt de inhoud van deze week voorbereid door een oecumenische groep christenen ergens op de wereld. Dit jaar is de voorbereiding getroffen door Malta. Met oog voor de actualiteit brengen zij de tekst uit Handelingen 28 voor ogen waarin Paulus schipbreuk lijdt en op Malta gastvrij ontvangen wordt. “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. Woorden van toen, woorden voor nu.
Dit jaar vindt de Week van Gebed plaats van 19 tot en met 26 januari, wij vieren het éen week later.
kerkdiensten.

 

lees meer »