zo 5 jan 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering Grote Kerk
Tekst(en): Jesaja 60: 1-6

De eerste zondag van Epifanie, het feest van de openbaring van de Heer. In de geschiedenis van de kerk werd de komst van Christus aanvankelijk vooral herdacht in het feest van Epifanie. 'De verschijning van de Heer' legt niet zozeer de nadruk op de geboorte van een goddelijk kind, als wel op het zichtbaar worden van Gods licht in Christus. We lezen het verhaal van de 'wijzen uit het Oosten', in de traditie ook wel 'drie koningen' genoemd. Over heel de wereld straalde richtingwijzend licht, zoals het verhaal gaat. In het Oude Testament lezen we de profetie van Jesaja 60: 1-6. Allen van harte welkom en ook om na de dienst nog even te blijven, om elkaar feestelijk en hartelijk 'heil en zegen' voor het jaar 2020 te wensen!
Liturgie
Kerkdienst beluisteren

terug

Laatste nieuws

Blog

Welkom Welkom

lees meer »
 

Iedereen is welkom! Iedereen is welkom!

Bij ons is iedereen welkom!
Dat werd in de week van 7 januari weer eens duidelijk toen aan de gevel van het kantoor van de Protestantse Gemeente Naarden de regenboogvlag werd opgehangen. 

lees meer »
 
-------------- --------------

Januari

Wat is er beter dan (ook) aan het begin van een nieuw kalender alles wat geweest is, wat is, en wat komt in de handen te leggen van God?!
Al heel lang is er de internationale traditie, uitgaand van de Wereldraad van Kerken/World Council of Churches om daar een week lang aandacht aan te besteden. En daarmee ook kerken op te roepen buiten hun eigen grenzen te kijken. Om ondanks dogmatische en liturgische verschillen elkaar op te zoeken en samen te komen. Want God is éen.
Ieder jaar wordt de inhoud van deze week voorbereid door een oecumenische groep christenen ergens op de wereld. Dit jaar is de voorbereiding getroffen door Malta. Met oog voor de actualiteit brengen zij de tekst uit Handelingen 28 voor ogen waarin Paulus schipbreuk lijdt en op Malta gastvrij ontvangen wordt. “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. Woorden van toen, woorden voor nu.
Dit jaar vindt de Week van Gebed plaats van 19 tot en met 26 januari, wij vieren het éen week later.
kerkdiensten.

 

lees meer »