di 24 dec 2019  om 22.30 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en ds. Véronique Lindenburg
Kerstnachtdienst Grote Kerk met medewerking van de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters
Tekst(en): Jesaja 8: 23 - 9:-7 en Lucas 2: 1-20


In de viering tijdens de kerstnacht maken we een begin met het vieren van de geboorte van Christus, licht straalde in de duisternis. Het wachten en verwachten werd vervuld door de geboorte van Jezus in Bethlehem. De hemel ging open en de Eeuwige openbaarde zich als een God die onder mensen wonen wil. En juist de armsten onder de armen' waren daar als eerste getuige van: de herders in het veld, zoals het verhaal gaat.
Dat licht in de duisternis vieren we zodat het ons zal inspireren en zal aanzetten om ook zelf zo licht-brengend in deze wereld aanwezig te zijn. Naast de profetie uit Jesaja 8: 23 - 9:-7, lezen we het evangelie van Christus' geboorte in Lucas 2: 1-20.
Aan de dienst zullen organisten Wybe Kooijmans en Dirk Out hun medewerking verlenen, alsmede Edward de Bode en Gerben Kralt op trompet en uiteraard de Naarder Cantorij onder leiding van Ike Wolters. Het belooft alles tezamen een feestelijke dienst te worden, Allen van harte welkom!
Liturgie

Kerkdienst beluisteren

terug

Laatste nieuws

Blog

Welkom Welkom

lees meer »
 

Iedereen is welkom! Iedereen is welkom!

Bij ons is iedereen welkom!
Dat werd in de week van 7 januari weer eens duidelijk toen aan de gevel van het kantoor van de Protestantse Gemeente Naarden de regenboogvlag werd opgehangen. 

lees meer »
 
-------------- --------------

God’s Licht
Dat wij Kerst in de winter vieren is geen toeval. Het leek ooit een goede combi en is het nog steeds. De donkere dagen vinden een einde, het licht openbaart zich weer, de zon laat zich als het ware weer van de “goede kant” liet zien.

In het Jodendom was er vanaf het jaar 164 voor de geboorte van Jezus een lichtfeest, het feest van Chanoeka. Het wordt dit jaar van 22-30 december gevierd. Ook dit is een feest ter herinnering aan een nieuw begin van gelovig leven. De eerste keer  bij de  her inwijding van de tempel. Met het wonder van het niet leeg rakende kruikje olie. Op onverklaarbare wijze was er genoeg olie om de menora, de 7-armige kandelaar, gedurende acht dagen brandend te houden waardoor de tempel weer ritueel rein was. Maar het verhaal eindigde niet goed.

Toen het geloof opkwam dat Jezus het Licht van God voor de volken was is het ook niet allemaal goed gegaan. Niet voor de christenen en niet voor de Joden. Maar het heette “evangelie” in het Grieks, “goed nieuws”. Want God is ons midden, bij mensen wereldwijd. Jezus, kind van God en mensen kwam en zag en deelde zich met ons.

Nog steeds klinkt het goede nieuws over heel de wereld, in talen en gebaren, in woorden en daden. Midden in al het andere dat ons leven uitmaakt is de Eeuwige met ons. Hij/Zij kan ons donker verlichten en wij mogen van dit Licht uitdelen.

Het Licht van God straalt, ook door de harten en handen van mensen.
Gezegende Feestdagen.

VL 

lees meer »