zo 8 dec 2019  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Adventsvesper Grote Kerk m.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters

In de tweede Adventsvesper werkt de volledige cantorij mee en is Henriëtte Bout op fluit aanwezig. In deze vesper zingen we wederom het 'nieuwe' Magnificat. De cantorijdeelname in deze vesper is gebaseerd op beide koralen uit de Bachcantate 'Herz und Mund und Tat und Leben" BWV 147 die samen met orgel en fluit worden uitgevoerd. Deze cantate is misschien wel het meest bekend door de koraalzetting waarmee zowel het eerste als het tweede deel afsluit. Vooral door de vele bewerkingen die met de Engelse tekst 'Jesu, joy of men's desiring' gemaakt zijn, kennen vele deze muziek. Deze tweedelige cantate is een uitbreiding en omwerking van een eerdere cantate uit Weimar voor de 4e Adventszondag in 1716. Bach heeft deze cantate zo bewerkt dat deze bruikbaar werd voor het feest van Onze Lieve Vrouwe Visitatie, waarop het bezoek van Maria aan haar bejaarde, eveneens zwangere, nicht Elisabeth wordt herdacht. Vooral door toevoeging van enkele recitatieven met verwijzingen naar de Evangelielezing uit Lucas 1: 39-56 (met de lofzang van Maria) paste Bach de cantate aan voor zijn nieuwe bestemming. Toch bleef het oorspronkelijke karakter, n.l. De verwachting van de komende Christus, behouden.
Liturgie

Kerkdienst beluisteren

 

terug

Laatste nieuws

Blog

Welkom Welkom

lees meer »
 

Iedereen is welkom! Iedereen is welkom!

Bij ons is iedereen welkom!
Dat werd in de week van 7 januari weer eens duidelijk toen aan de gevel van het kantoor van de Protestantse Gemeente Naarden de regenboogvlag werd opgehangen. 

lees meer »
 
-------------- --------------

God’s Licht
Dat wij Kerst in de winter vieren is geen toeval. Het leek ooit een goede combi en is het nog steeds. De donkere dagen vinden een einde, het licht openbaart zich weer, de zon laat zich als het ware weer van de “goede kant” liet zien.

In het Jodendom was er vanaf het jaar 164 voor de geboorte van Jezus een lichtfeest, het feest van Chanoeka. Het wordt dit jaar van 22-30 december gevierd. Ook dit is een feest ter herinnering aan een nieuw begin van gelovig leven. De eerste keer  bij de  her inwijding van de tempel. Met het wonder van het niet leeg rakende kruikje olie. Op onverklaarbare wijze was er genoeg olie om de menora, de 7-armige kandelaar, gedurende acht dagen brandend te houden waardoor de tempel weer ritueel rein was. Maar het verhaal eindigde niet goed.

Toen het geloof opkwam dat Jezus het Licht van God voor de volken was is het ook niet allemaal goed gegaan. Niet voor de christenen en niet voor de Joden. Maar het heette “evangelie” in het Grieks, “goed nieuws”. Want God is ons midden, bij mensen wereldwijd. Jezus, kind van God en mensen kwam en zag en deelde zich met ons.

Nog steeds klinkt het goede nieuws over heel de wereld, in talen en gebaren, in woorden en daden. Midden in al het andere dat ons leven uitmaakt is de Eeuwige met ons. Hij/Zij kan ons donker verlichten en wij mogen van dit Licht uitdelen.

Het Licht van God straalt, ook door de harten en handen van mensen.
Gezegende Feestdagen.

VL 

lees meer »