Zondag 8 dec 2019  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Adventsvesper Grote Kerk m.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters

In de tweede Adventsvesper werkt de volledige cantorij mee en is Henriëtte Bout op fluit aanwezig. In deze vesper zingen we wederom het 'nieuwe' Magnificat. De cantorijdeelname in deze vesper is gebaseerd op beide koralen uit de Bachcantate 'Herz und Mund und Tat und Leben" BWV 147 die samen met orgel en fluit worden uitgevoerd. Deze cantate is misschien wel het meest bekend door de koraalzetting waarmee zowel het eerste als het tweede deel afsluit. Vooral door de vele bewerkingen die met de Engelse tekst 'Jesu, joy of men's desiring' gemaakt zijn, kennen vele deze muziek. Deze tweedelige cantate is een uitbreiding en omwerking van een eerdere cantate uit Weimar voor de 4e Adventszondag in 1716. Bach heeft deze cantate zo bewerkt dat deze bruikbaar werd voor het feest van Onze Lieve Vrouwe Visitatie, waarop het bezoek van Maria aan haar bejaarde, eveneens zwangere, nicht Elisabeth wordt herdacht. Vooral door toevoeging van enkele recitatieven met verwijzingen naar de Evangelielezing uit Lucas 1: 39-56 (met de lofzang van Maria) paste Bach de cantate aan voor zijn nieuwe bestemming. Toch bleef het oorspronkelijke karakter, n.l. De verwachting van de komende Christus, behouden.
Liturgie

Kerkdienst beluisteren

 

terug

Laatste nieuws

 

Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555 Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555
lees meer »
 
Gratis af te halen Piano Witte Kerk Gratis af te halen Piano Witte Kerk
lees meer »
 

Eenvoudig leven Eenvoudig leven


Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de actuele vragen rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid kan goed uit de voeten met ‘Eenvoudig leven’. Acht hoofdstukjes met prikkelende gedachten over het goede leven en dwarse keuzes.

Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven?

Aan het boek werd meegewerkt door Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, Jacques Schenderling en Paul Schenderling. I
n elk hoofdstuk slaan de auteurs een brug tussen een bijbelgedeelte en de actualiteit.