zo 25 aug 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering Grote Kerk doopdienst

In deze bijzondere en feestelijke dienst vieren we de doop van Anne-Kee Frederique van Boetzelaer (geboren op 15 november 2018).
Anne-Kee is de dochter van Marnix ven Linda van Boetzelaer-van Nispen tot Pannerden en is het zusje van Isabel.
We zien met Marnix en Linda, maar ook met Frits van Dulm, uit naar deze doopviering.
Uiteraard allen van harte welkom en uitgenodigd om deze feestelijke doopdienst mee te vieren, met Marnix en Linda, maar zeker ook met Anne-Kee en haar zusje Isabel.
Liturgie

Kerkdienst beluisteren
 

terug

Laatste nieuws

Blog

Zomergroet Zomergroet

lees meer »
 

Meet Ups - Barmhartigheid Meet Ups - Barmhartigheid

Bij aanvang van het nieuwe seizoen gaan we van start met de vervolgbijeenkomsten op de theatervoorstelling De Omzieners die december vorig jaar werd gespeeld door de acteurs van de Joseph Wresinski Cultuurstichting.
We organiseren met elkaar drie bijeenkomsten over Barmhartigheid en en zijn gestart op 8 september!

lees meer »
 
-------------- --------------

September

Amen - Het is zo
Het woord “amen” komt uit het Hebreeuws en staat al opgeschreven in de Thora en in de psalmen.  Het houdt verband met woorden als steunen, bevestigen, betrouwbaar zijn. Het staat al vroeg in de bijbel, al diverse keren in de Thora en bij de profeten Jesaja en Jeremia. Psalm 41:14 wordt besloten met: “Geprezen zij de Heer, de God van Israel, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, amen.” In het Nieuwe Testament klinkt het amen als bevestiging van een uitspraak of lofprijzing: “Zó is het”. “Amen” wordt gezegd na een gebed waarin je je hart uitstort voor God, na een profetie, en het klinkt meestal als afsluiting van een preek. Huub Oosterhuis nam het vaak in zijn teksten op als “Zo moge het zijn”.
Want sommige dingen weet je en op andere hoop je. Wat is zeker en wat niet? Op de betrouwbaarheid van God kunnen we “amen” zeggen, op onze eigen beloftes niet? Een preek die met een vraag eindigt heeft eigenlijk geen “amen” nodig. Onze hartekreet naar God wordt erdoor bekrachtigd.
Het is zo, het mag zo zijn, dát het zo mag zijn… dat wij Gods betrouwbaarheid kennen en vieren en leven.
VL 

lees meer »