zo 7 jul 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering Grote Kerk Viering Heilig Avondmaal m.m.v. De Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Tekst(en): Jesaja 66: 10-14 en Lucas 10: 1-20

Het thema is 'Op weg gestuurd' op deze derde zondag van de zomer.
Bij deze zondag hoort een 'zegen op reis'

God zendt ons vanuit deze plaats terug
naar onze plekken in de wereld,
om daar vrede te brengen en tot zegen te zijn.
Moge de weg die je zult inslaan, zich voor je openen.
Moge de wind in de rug je gang door het leven lichter maken.
Moge de zon warm schijnen op je gezicht en moge haar licht
jouw gemoed blijmoedig maken.
Moge de regen zacht op je velden vallen.
En tot wij elkaar weer zullen ontmoeten:
moge God je bewaren in de palm van zijn hand.
Wees dan gezegend,
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Liturgie

Kerkdienst beluisteren

terug

Laatste nieuws

Blog

Welkom Welkom

lees meer »
 

Iedereen is welkom! Iedereen is welkom!

Bij ons is iedereen welkom!
Dat werd in de week van 7 januari weer eens duidelijk toen aan de gevel van het kantoor van de Protestantse Gemeente Naarden de regenboogvlag werd opgehangen. 

lees meer »
 
-------------- --------------

Januari

Wat is er beter dan (ook) aan het begin van een nieuw kalender alles wat geweest is, wat is, en wat komt in de handen te leggen van God?!
Al heel lang is er de internationale traditie, uitgaand van de Wereldraad van Kerken/World Council of Churches om daar een week lang aandacht aan te besteden. En daarmee ook kerken op te roepen buiten hun eigen grenzen te kijken. Om ondanks dogmatische en liturgische verschillen elkaar op te zoeken en samen te komen. Want God is éen.
Ieder jaar wordt de inhoud van deze week voorbereid door een oecumenische groep christenen ergens op de wereld. Dit jaar is de voorbereiding getroffen door Malta. Met oog voor de actualiteit brengen zij de tekst uit Handelingen 28 voor ogen waarin Paulus schipbreuk lijdt en op Malta gastvrij ontvangen wordt. “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. Woorden van toen, woorden voor nu.
Dit jaar vindt de Week van Gebed plaats van 19 tot en met 26 januari, wij vieren het éen week later.
kerkdiensten.

 

lees meer »