zo 7 jul 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Zondagsviering Grote Kerk Viering Heilig Avondmaal m.m.v. De Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Tekst(en): Jesaja 66: 10-14 en Lucas 10: 1-20

Het thema is 'Op weg gestuurd' op deze derde zondag van de zomer.
Bij deze zondag hoort een 'zegen op reis'

God zendt ons vanuit deze plaats terug
naar onze plekken in de wereld,
om daar vrede te brengen en tot zegen te zijn.
Moge de weg die je zult inslaan, zich voor je openen.
Moge de wind in de rug je gang door het leven lichter maken.
Moge de zon warm schijnen op je gezicht en moge haar licht
jouw gemoed blijmoedig maken.
Moge de regen zacht op je velden vallen.
En tot wij elkaar weer zullen ontmoeten:
moge God je bewaren in de palm van zijn hand.
Wees dan gezegend,
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Liturgie

Kerkdienst beluisteren

terug

Laatste nieuws

Blog

-------------- --------------

lees meer »
 
Welkom Welkom

lees meer »
 
-------------- --------------

Oktober

Applaus

Na mooie muziek kan het me storen, ineens die bak van geluid die van beneden komt na een muzikale presentatie die meestal van bovenaf is gekomen.
In de muziek is het net als in een kerk waar de verhoudingen ook meestal zo zijn. Het geluid komt vanaf de hogere lezenaar, preekstoel of het hoog hangende orgel. Al was ik ooit predikant in Tilburg en was Studentenkerk Maranatha andersom gebouwd. De liturg en preker stond beneden, de gemeente eromheen op brede trappen, zonder leuning ervoor of achter. Heerlijk vond ik het, je kon iedereen goed waarnemen en voor de kerkleden zat er als het ware niets tussen hen en de liturgen en prekers. De grote zaal van de Philharmonie in Keulen en die van de eveneens nieuwe Elbphilharmonie in Hamburg zijn ook zo gebouwd, in Nederland zijn we natuurlijk al lang aan Vredenburg in Utrecht gewend dat deze indeling heeft. En ook door de grote voetbalstadions en poptempels zijn we het haast gewoon gaan vinden dat het geluid van beneden komt en wij tot op grote hoogte zitten. Maar niet in de meeste kerken. Om over na te denken?
Welke richting gaat ons gehoor op en in welke richting gaat ons applaus?
VL
 

lees meer »