zo 9 jun 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en ds. Véronique Lindenburg
Zondagsviering Grote Kerk Pinksteren m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Tekst(en): Joël, hoofdstuk 3: 1-5 - Johannes 20: 19-23

Pinksteren wordt in de kerkelijke wandelgangen ook wel het 'feest van de Geest' genoemd. De Geest die inspireert en enthousiasmeert, de Geest die levend maakt en bezielt. Dat is het vieren alleszins waard!
Pinksteren of het wekenfeest is in de Joodse wereld ten tijde van de schrijver van het boek Handelingen (de auteur is Lucas) het dankfeest voor de tarweoogst en van de eerstelingen van de veldvruchten. Het 'talenwonder' van Pinksteren dringt zich als vanzelf op als tegenvoeter van de Babylonische spraakverwarring. We lezen het in Handelingen 2: 1-11. We lezen in het Oude Testament het boek Joël, hoofdstuk 3: 1-5: de profetie van Ezechiêl: 'lk zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt'. Er wordt door Ezechiël geprofeteerd over één hart en een nieuwe geest in hun binnenste. In het evangelie lezen we Johannes 20: 19-23.
Dit pinksterverhaal sluit naadloos aan op Pasen, de verwarring enerzijds en de vreugde anderzijds zijn nog voelbaar in het gezelschap van de leerlingen. Pasen en Pinksteren vallen bij de evangelist op één dag!
Allen van harte welkom om het pinksterfeest mee te vieren. Wybe Kooijmans is de organist en de Naarder Cantorij onder leiding van Ike Wolters verleent haar gewaardeerde medewerking.

Liturgie

Kerkdienst beluisteren
 

terug

Laatste nieuws

Blog

Zomergroet Zomergroet

lees meer »
 

Iedereen is welkom! Iedereen is welkom!

Bij ons is iedereen welkom!
Dat werd in de week van 7 januari weer eens duidelijk toen aan de gevel van het kantoor van de Protestantse Gemeente Naarden de regenboogvlag werd opgehangen. 

lees meer »
 
---------------- ----------------

Blog Juli
De heilige Geest is Gods adem die niet stokt, maar blaast en zucht, altijd in beweging. Naar ons toe, samen met ons. Gods Geest roept ons allemaal op om niet om te kijken, maar vooruit.
Om niet te leven en dromen en geloven zoals vroeger, maar vanuit het nu. Niet te hechten aan zaken en vormen, niet vastgeplakt te raken aan het pluche van gewoontes en zeker niet aan macht ten koste van anderen.
Vooruit kijken om in de maatschappij de levenskracht van Gods Geest door te geven, in ons doen en laten mensen in Gods naam geluk en goedheid te brengen. Om Gods  geloofsgemeenschap, de kerk, in beweging te laten zijn.
Alle generaties zijn daarbij nodig, mensen in al hun diversiteit. We mogen ons laten verrassen door de Geest.  Een ander zal ons dan eens beleefd en dan weer dringend vragen rekening te houden met mensen in deze tijd. Wij mogen elkaar in liefde uitdagen.
Mens mogen wij zijn, onderweg met elkaar, altijd naar een betere wereld en uiteindelijk naar het Koninkrijk toe. Eén mogen wij zijn in de gemeente van Christus. Eén in beweging, door Gods kracht, tot zijn eer, tot shalom voor de wereld.
Een mooie zomer gewenst!
VL
 

lees meer »