zo 9 jun 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en ds. Véronique Lindenburg
Zondagsviering Grote Kerk Pinksteren m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Tekst(en): Joël, hoofdstuk 3: 1-5 - Johannes 20: 19-23

Pinksteren wordt in de kerkelijke wandelgangen ook wel het 'feest van de Geest' genoemd. De Geest die inspireert en enthousiasmeert, de Geest die levend maakt en bezielt. Dat is het vieren alleszins waard!
Pinksteren of het wekenfeest is in de Joodse wereld ten tijde van de schrijver van het boek Handelingen (de auteur is Lucas) het dankfeest voor de tarweoogst en van de eerstelingen van de veldvruchten. Het 'talenwonder' van Pinksteren dringt zich als vanzelf op als tegenvoeter van de Babylonische spraakverwarring. We lezen het in Handelingen 2: 1-11. We lezen in het Oude Testament het boek Joël, hoofdstuk 3: 1-5: de profetie van Ezechiêl: 'lk zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt'. Er wordt door Ezechiël geprofeteerd over één hart en een nieuwe geest in hun binnenste. In het evangelie lezen we Johannes 20: 19-23.
Dit pinksterverhaal sluit naadloos aan op Pasen, de verwarring enerzijds en de vreugde anderzijds zijn nog voelbaar in het gezelschap van de leerlingen. Pasen en Pinksteren vallen bij de evangelist op één dag!
Allen van harte welkom om het pinksterfeest mee te vieren. Wybe Kooijmans is de organist en de Naarder Cantorij onder leiding van Ike Wolters verleent haar gewaardeerde medewerking.

Liturgie

Kerkdienst beluisteren
 

terug

Laatste nieuws

 

Givt-App Givt-App

Geven met Givt.
Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak en vinden het ook lastig om collectebonnen te gebruiken.
Daarom hebben wij, zoals al eerder gemeld, besloten om ook digitaal collecteren via de Givt-app op de smartphone te introduceren.

lees meer »
 
Genade als grondtoon Genade als grondtoon

De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.

 

lees meer »
 
Schuldig? Schuldig?

Tijdens de herdenking (9 november jl.) van de ‘Kristallnacht’ van 9 november 1938 heeft de scriba (secretaris) van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland een schuldbelijdenis uitgesproken over het opkomend antisemitisme voor de Tweede Wereldoorlog, en voor het gebrek aan moed om tijdens de Duitse bezetting ‘voor de joodse inwoners van ons land positie te kiezen.’ (zie voor de tekst www.protestantsekerk.nl).
Door een ongelukkige persvoorlichting van de landelijke kerk leek het er vooraf op dat het verzet dat vanuit kerkelijke kring tijdens de oorlog geboden werd niet in de schuldbelijdenis genoemd werd. Dat bleek wel het geval, maar toen stond de boosheid en het verdriet bij kinderen van kerkelijke verzetsmensen al in de krant (Trouw). Over het ontstaansproces van de schuldbelijdenis bestaat verwarring.
 

lees meer »