zo 9 jun 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman en ds. Véronique Lindenburg
Zondagsviering Grote Kerk Pinksteren m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Ike Wolters
Tekst(en): Joël, hoofdstuk 3: 1-5 - Johannes 20: 19-23

Pinksteren wordt in de kerkelijke wandelgangen ook wel het 'feest van de Geest' genoemd. De Geest die inspireert en enthousiasmeert, de Geest die levend maakt en bezielt. Dat is het vieren alleszins waard!
Pinksteren of het wekenfeest is in de Joodse wereld ten tijde van de schrijver van het boek Handelingen (de auteur is Lucas) het dankfeest voor de tarweoogst en van de eerstelingen van de veldvruchten. Het 'talenwonder' van Pinksteren dringt zich als vanzelf op als tegenvoeter van de Babylonische spraakverwarring. We lezen het in Handelingen 2: 1-11. We lezen in het Oude Testament het boek Joël, hoofdstuk 3: 1-5: de profetie van Ezechiêl: 'lk zal u vergaderen uit de volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt'. Er wordt door Ezechiël geprofeteerd over één hart en een nieuwe geest in hun binnenste. In het evangelie lezen we Johannes 20: 19-23.
Dit pinksterverhaal sluit naadloos aan op Pasen, de verwarring enerzijds en de vreugde anderzijds zijn nog voelbaar in het gezelschap van de leerlingen. Pasen en Pinksteren vallen bij de evangelist op één dag!
Allen van harte welkom om het pinksterfeest mee te vieren. Wybe Kooijmans is de organist en de Naarder Cantorij onder leiding van Ike Wolters verleent haar gewaardeerde medewerking.

Liturgie

Kerkdienst beluisteren
 

terug

Laatste nieuws

Blog

Hemelvaartsdag Hemelvaartsdag

Orgelconcert Wybe Kooijmans vanuit de Grote Kerk

klik hier

 

 
Uit de Nieuwe Wereld Uit de Nieuwe Wereld
lees meer »
 
Nieuwe protocollen Nieuwe protocollen

De versoepeling van maatregelen die het coronavirus bestrijden, leidt tot protocollen met nog steeds stringente aanwijzingen voor samenkomsten. Aangespoord door wat we kort gezegd 3 C’s noemen, zoeken we in eigen kring en daarbuiten naar initiatieven die bijdragen aan saamhorigheid op fysieke afstand van elkaar.
Er is veel creativiteit. Vaak met gebruikmaking van digitale technologie. Het meest vallen de online kerkdiensten op, vaak via een live-opname. In eigen kring experimenteren we met beeldregistraties in de Grote Kerk. Op andere plekken in de regio  en in het land is daar al meer ervaring mee. We spiegelen ons aan die initiatieven elders. Daarbij is het beeldmateriaal uit de Westerkerk in Amsterdam voor ons nastrevenswaardig. We nodigen u uit met ons mee te kijken naar de uitzendingen die onder onze aandacht werden gebracht en wijzen u op onze eigen audio- en beeldregistraties.

* Iedere zondag vanaf 10.00 uur: registratie onder Kerkdienst vanuit de Grote Kerk te Naarden: gebed omlijst met muziek op piano of orgel. 

*Iedere zondag: overdenking op televisie NPO 2 vanuit het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) met wisselende predikanten.Tijdstip: 9.20 uur.

*Iedere zondag: kerkdienst op regionale televisie via gooitv.nl of via kanaal 1432 bij KPN , kanaal 41 bij Ziggo vanuit wijkgemeenten Wilhelminakerk, Spieghelkerk en Sion te Bussum. Tijdstip: 10.30 uur. 


WdVK, 14.05.20

 

lees meer »