zo 19 mei 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Dr. Jan Peter Schouten
Zondagsviering Grote Kerk

Deze zondag ligt nog geheel onder het beslag van het Paasfeest. Nieuw leven is begonnen in de opstanding van Christus.
We lezen een van de bekendste paasverhalen: dat van de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-35). De opgestane Heer wordt hier getekend als één die met mensen meegaat en hun blijvend de richting in het leven wijst. Hij is geen figuur uit het verleden, waar gelovigen zich desgewenst door kunnen laten inspireren. Maar hij maakt het hier en nu mogelijk om God te ontmoeten. Met begrippen uit dit Bijbelverhaal: zowel in het openen van de Schriften als in het breken van het brood wordt mensen de ogen geopend. Ooit is God zichtbaar geworden in de geschiedenis van zijn volk. Mensen hebben de opdracht verstaan om zich in heel het leven op
Hem te richten (Deuteronomium 6: 6-13). Na Pasen is het gezicht van God nader ingevuld: in Jezus zien wij hoe Hij bij ons wil zijn. En de Emmaüsgangers tonen ons hoe dan de mismoedigheid verdwijnt en de hoop opbloeit!

Liturgie


kerkdienst beluisteren

terug

Laatste nieuws

Blog

Zomergroet Zomergroet

lees meer »
 

Iedereen is welkom! Iedereen is welkom!

Bij ons is iedereen welkom!
Dat werd in de week van 7 januari weer eens duidelijk toen aan de gevel van het kantoor van de Protestantse Gemeente Naarden de regenboogvlag werd opgehangen. 

lees meer »
 
---------------- ----------------

Blog Juli
De heilige Geest is Gods adem die niet stokt, maar blaast en zucht, altijd in beweging. Naar ons toe, samen met ons. Gods Geest roept ons allemaal op om niet om te kijken, maar vooruit.
Om niet te leven en dromen en geloven zoals vroeger, maar vanuit het nu. Niet te hechten aan zaken en vormen, niet vastgeplakt te raken aan het pluche van gewoontes en zeker niet aan macht ten koste van anderen.
Vooruit kijken om in de maatschappij de levenskracht van Gods Geest door te geven, in ons doen en laten mensen in Gods naam geluk en goedheid te brengen. Om Gods  geloofsgemeenschap, de kerk, in beweging te laten zijn.
Alle generaties zijn daarbij nodig, mensen in al hun diversiteit. We mogen ons laten verrassen door de Geest.  Een ander zal ons dan eens beleefd en dan weer dringend vragen rekening te houden met mensen in deze tijd. Wij mogen elkaar in liefde uitdagen.
Mens mogen wij zijn, onderweg met elkaar, altijd naar een betere wereld en uiteindelijk naar het Koninkrijk toe. Eén mogen wij zijn in de gemeente van Christus. Eén in beweging, door Gods kracht, tot zijn eer, tot shalom voor de wereld.
Een mooie zomer gewenst!
VL
 

lees meer »