zo 19 mei 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Dr. Jan Peter Schouten
Zondagsviering Grote Kerk

Deze zondag ligt nog geheel onder het beslag van het Paasfeest. Nieuw leven is begonnen in de opstanding van Christus.
We lezen een van de bekendste paasverhalen: dat van de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-35). De opgestane Heer wordt hier getekend als één die met mensen meegaat en hun blijvend de richting in het leven wijst. Hij is geen figuur uit het verleden, waar gelovigen zich desgewenst door kunnen laten inspireren. Maar hij maakt het hier en nu mogelijk om God te ontmoeten. Met begrippen uit dit Bijbelverhaal: zowel in het openen van de Schriften als in het breken van het brood wordt mensen de ogen geopend. Ooit is God zichtbaar geworden in de geschiedenis van zijn volk. Mensen hebben de opdracht verstaan om zich in heel het leven op
Hem te richten (Deuteronomium 6: 6-13). Na Pasen is het gezicht van God nader ingevuld: in Jezus zien wij hoe Hij bij ons wil zijn. En de Emmaüsgangers tonen ons hoe dan de mismoedigheid verdwijnt en de hoop opbloeit!

Liturgie


kerkdienst beluisteren

terug

Laatste nieuws

Blog


Pinksteren Pinksteren
lees meer ยป
 
Hemelvaartsdag Hemelvaartsdag

Orgelconcert Wybe Kooijmans vanuit de Grote Kerk

klik hier

 

 
Duif Duif

Pinksteren is de verjaardag van de kerk als gemeenschap van mensen.
Wij vieren dat Gods geest er voor iedereen is.
Er zijn verschillende symbolen bij deze verjaardag: wind, vuur, water, olie, oogst en ook de duif.

De duif, die vrede lief heeft. 
Wij sturen 'm virtueel naar ieder die dit leest met een bemoedigende boodschap
in woorden uit lied 701 uit het Liedboek:

Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
....

Zij zweeft boven de zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
.....

Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis;
....
Want zij is de Geest, een met God in wezen
....
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

WdVK, 29.05.20