zondag 17 december 2023 om 10.15 uur

Zondagsviering 3e Adventszondag
Voorganger(s): Ds. Marnix van der Sijs
Tekst(en): Lucas 1: 39 - 56


De lezing uit Lucas 1: 39 - 56 gaat over de ontmoeting tussen Maria en Elisabet en wordt gevolgd door de lofzang van Maria. Het is een prachtige ontmoeting! lk geef een citaat van Willem Jan Otten over die gebeurtenis: "Toen Elisabeth een half jaar zwanger was en dicht tegen de zwangere Maria stond, sprong het kind op in haar schoot, als om contact te leggen met Jezus. lk ken weinig overtuigender redenen om het christendom als humaniserende kracht serieus te nemen dan het feit dat dit incident in het Evangelie geboekstaafd is." (Willem Jan Otten, Een ridder van de engelse drop). En in alle oorlogsgeweld waarmee we geconfronteerd worden klinkt de lofzang van Maria als muziek in de oren: 'Heersers stoot hij van hun troon.'

In deze dienst worden drie diakenen in het ambt bevestigd: Joek Westeneng, Marjon Rapati en Teun Bijkerk. Ook dat is een reden voor vreugde en dankbaarheid. Naast hun specifiek diaconale taken wordt daarmee ook het bestuurlijke kader van onze kerk verbreed.

Tot onze vreugde wordt de kindernevendienst weer gestart!
Veel dank aan Anneke, Anna, Lilian en Dirk-Jan! Zij volgen met de kinderen een lezingenrooster waarbij wij ons deze zondag aansluiten.

Liturgie
 

terug

Laatste nieuws

 

Tussen Kerst en Pasen Tussen Kerst en Pasen

                                                           

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie. In de veertigdagentijd, een tijd van
soberheid en inkeer, richten we ons op het symbool van een kruis.
Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom. Daardoor brengt het in de tijd op weg naar
Pasen, een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen.Het kruis is aanvankelijk kaal,
ontdaan van takken. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een
metaformose. Het schijnbaar dode hout komt in het Paaskruis tot bloei. We symboliseren zo dat het leven sterker is dan de dood. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                           

                                                                                                                     
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Vespers: gebed voor vrede Vespers: gebed voor vrede

                                                                 

Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.
Iedere zondagavond in de 40-dagen tijd om 19.30 uur, afwisselend.in het koor van de Grote Kerk in de Markstraat te Naarden en in de RK Sint Vitusparochie in de Turfpoortstraat te Naarden.  

Deze oecumenische activiteit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. De eerste vesper is op zondag 18 februari a.s. in de Grote Kerk onder begeleiding van ds. Peter Korver. 
De  vespers zijn de opvolger van het zaterdagse stiltekwartier dat er sinds november jl. in de RK parochie was om te bidden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israel.