zondag 26 november 2023 om 10.15 uur

Zondagsviering omlijst door muziek Eeuwigheidszondag m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Bart Klijnsmit
Voorganger(s): Ds. Marnix van der Sijs
Tekst(en): Genesis 35: 6 - 20 en Matteüs 28


Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar; 'Eeuwigheidszondag',
maar deze zondag heet ook wel: 'Christus Koning'.
Volgende week zondag is de eerste zondag van advent.
Wij noemen de namen van onze geliefden die in het voorbije kerkelijk jaar gestorven zijn.
Sommigen zien daar tegen op, voor anderen is het fijn dat de naam van hun geliefde nog een keer klinkt.
Mensen zijn verschillend in hun leefstijl, dus ook in hun rouw en in hun omgang met gemis.
Familieleden worden uitgenodigd licht te ontsteken aan het licht van de Paaskaars.
Voor anderen is er die gelegenheid na de dienst in het Stiltecentrum

Aan deze dienst wordt meegewerkt door de
Naarder Cantorij onder leiding van Bart Klijnsmit.
We lezen Genesis 35: 6 — 20.
Het is een dramatisch verhaal dat eindigt met de dood van Rachel,
die in het kraambed sterft na de bevalling van Benjamin.
En verhaal over de drama's die vrouwen kunnen overkomen.
Jaarlijks sterven ongeveer 290 duizend vrouwen in het kraambed.
Het overgrote deel van hen in West en Midden-Afrika. (bron: WHO en Unicef).
Veel van de sterfte bij de bevalling was te voorkomen geweest als er voldoende en juiste zorg beschikbaar zou zijn geweest. Daarnaast lezen we deze ochtend het begin van het Paasevangelie uit Matteüs 28.
Liturgie
 

terug

Laatste nieuws

 

Hulp in Israel en Gaza Hulp in Israel en Gaza

                                                          

Na de recente gebeurtenissen in Israël en Gaza is het leed onder zowel Joden als Palestijnen onbeschrijflijk. Kerk in Actie is een noodhulpactie gestart. Wat houdt deze hulp precies in en hoe komt deze op de juiste plek terecht? 

Al vele jaren werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties in Israël en Palestina. Na de recente gebeurtenissen houden medewerkers van deze organisaties ons op de hoogte van de impact van de verschrikkelijke gebeurtenissen. Kerk in Actie heeft besloten extra geld beschikbaar te stellen voor noodhulp in Gaza en Israël. Dat gebeurt via de bestaande partners, zowel aan Palestijnse als Israëlische zijde.

Hulp in Gaza
Kerk in Actie is lid van ACT Alliance, het wereldwijde netwerk van kerken voor het bieden van noodhulp. Als er ergens ter wereld een ramp gebeurt, brengt de lidkerk of organisatie ter plaatse de nood in kaart en biedt noodhulp met financiële steun van de overige lidkerken. Dat gebeurt nu ook in Gaza. Vanuit de kerken die er zijn in het gebied wordt hulp verleend aan mensen die binnen de kerkmuren komen schuilen. 

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale netwerk en samen met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst. 


Deze hulp biedt Kerk in Actie in Israël en Gaza | Kerk in Actie (protestantsekerk.nl)

 
Leerhuis Groene Theologie Leerhuis Groene Theologie

                                               

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur.
Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan.
 'Groene Theologie"is een boek van Trees van Montfoort en verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraat staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.

In een serie van vier bijeenkomsten, onder begeleiding van ds. Marnix van der Sijs,  houden we ons bezig met het thema van dit boek. Lezing van het boek is uiteraard een mooie basis voor dit leerhuis, maar de bijeenkomsten zijn zo opgezet dat het ook zonder kan. Het boek is wel de voornaamste informatiebron, als zullen we ook een uitstapje maken maar de pauselijke encycliek 'Laudato Si', een inspirerend document over dit thema. Het zullen interactieve bijeenkomsten zijn.

Woensdagavond 13 december 2023. Om 19.30 uur in de predikantenkamer, Sint Annastraat 5, 1411 PE Naarden.

Meld je HIER aan. 

 
Een kwartier stilte voor vrede Een kwartier stilte voor vrede

                                                                 

Een kwartier om stil te staan bij het leed in Palestina en Israel en te bidden voor VREDE in de wereld. 
Elke zaterdag in 2023 om 11.00 uur in de Sint Vituskerk, Turfpoortstraat 3, 1411 ED, Naarden-Vesting op initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. 
Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.