zondag 11 juni 2023 om 10.30 uur

Bijzondere viering in de WITTE KERK met Annemiek Schrijver
Op zondag 11 juni vindt er in de Witte Kerk een bijzondere viering plaats met als thema
'Moed houden in onzekere tijden'.
Annemiek Schrijver, bekend van het tv-programma 'De Verwondering' op de vroege zondagmorgen
zal een aantal gasten interviewen over de wijze waarop ze de moed erin houden
nu er zoveel onzekerheid is over de nabije en verre toekomst van onze leefwereld.
Vanzelfsprekend zal daarbij aan de orde komen welke rol hun geloofsleven daarbij speelt.
De interviews worden afgewisseld met muziek, aansprekende teksten uit de bijbel en een korte meditatie.

Na afloop van de viering zal er zoals gebruikelijk koffie en thee worden geserveerd.
Annemiek zal korte vraaggesprekjes hebben met mensen,
dicht bij onze gemeente en in gesprek gaan over hun twijfels en moed.
We delen met elkaar onze eigen twijfels en vertrouwen.
Voor eenieder die wil doorpraten met Annemiek en de geïnterviewden
is er gelegenheid om gezamenlijk naar goed Christelijk gebruik de lunch te gebruiken.
Degenen die worden geïnterviewd representeren bevolkingsgroepen die de afgelopen maanden veel in het nieuws zijn geweest.
Deze viering wordt voorbereid door de Werkgroep Inspiratie.
Als je ideeën hebt om het thema 'Moed houden' gestalte te geven
wordt je uitgenodigd contact op te nemen met een van de leden van de werkgroep.
Via e-mail of de kerkapp.
Liturgie


 

terug

Laatste nieuws

 

Geliefdengedachtenis Geliefdengedachtenis

                                                                                                                         

Begin november worden in onze streken al sinds eeuwen op verschillende wijzen de overledenen
herdacht. Met licht in het donker, stilte, symboliek en/of muziek. Wij sluiten sinds enkele jaren bij
deze traditie aan met een muzikale gedachtenis van geliefden met bijzondere muziek rond liefdevol
gedenken en hoop.

Dit jaar ontvangen wij op zondag 29 oktober a.s. in de Grote Kerk tussen 16.00 – 17.15 uur het
kamerkoor Akkoord uit Hilversum dat sinds 2003 bestaat en op dit moment 25 leden heeft. Onder
leiding van dirigent Cees van der Poel zullen zij twee werken uitvoeren: het Requiem van Fauré en
Lux Aeterna van Lauridsen.
Solisten zijn sopraan Elske te Lindert en bariton Gulian van Nierop. Wybe Kooijmans bespeelt het
orgel. Begeleidend predikant is ds. Peter Korver.

Een zondagmiddag om te reserveren. Het is zeker ook de moeite waard om introducés uit te nodigen
om mee te komen naar de Grote Kerk. Dus: zegt het voort.

 
Byzantijns Mannenkoor in eredienst Grote Kerk Naarden Byzantijns Mannenkoor in eredienst Grote Kerk Naarden

                                         

Op zondag 1 oktober zingt het Hoorns Byzantijns Mannenkoor tijdens de eredienst een aantal liederen in de Grote Kerk van Naarden. Het koor staat sinds 1990 onder leiding van Grigori Sarolea, een ervaren dirigent die zeer ingevoerd is in de rites van de Byzantijnse koormuziek. In deze dienst met een oecumenisch tintje zal Ds. Peter Korver voorgaan. 

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor zingt Slavisch- Byzantijnse muziek. De Nederlandse mannenstemmen klinken als de liturgie in een eeuwenoud klooster. In de dienst neemt het koor u mee naar een beeld van de 'Eeuwige Liturgie'. De klanken vertolken de mystieke sfeer die in de kloosters in Oekraïne door de eeuwen heen hebben geklonken.

We hopen op een inspirerende dienst met eigen gemeenteleden en veel gasten van buiten, ook al omdat we door de berichten over de oorlog in Oekraïne meer betrokken zijn geraakt bij de oosterse orthodoxe kerk waardoor zowel Rusland als Oekraïne religieus en cultureel zijn gevormd.

 

 
Zinspiratie 2023-2024 Zinspiratie 2023-2024

                                                       

CCIV, voluit de Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk, heeft onder de titel 'Zinspiratie' een gevarieerd programma voor seizoen 2023-2024 samengesteld.
Zinspiratie in Naarden-Bussum (cciv.nl)

De lezingen hebben betrekking op theologie, religie, maatschappelijke betrokkenheid van kerken, sociale en ethische vraagstukken en filosofie. CCIV trekt voor de cursussen en lezingen docenten / sprekers aan die naam maakten op het onderwerp van hun presentatie.

De eerste lezing is op dinsdag 10 oktober a.s. door dr. Margot Brouwer: Spinoza's Multiversum, een verhaal over wetenschap, filosofie en zingeving.

 

lees meer ยป