zondag 12 februari 2023 om 10.15 uur

Zondagsviering omlijst door muziek viering Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. Marnix van der Sijs
Tekst(en): Psalm 142 en Johannes 17: 9- 10.lk zal de preek beginnen met een gedicht van Anton Korteweg.
Het heet God roept u.' Het zijn vier regels.
In koele neonletters schrijft u elke avond vanaf het hoge dak der Goede Herder-kerk dat U' mij roept.
lk roep U ook wel eens, maar uit de diepte.
Schreeuwend.
Met mijn stem.
Tot zover Anton Korteweg.
"lk roep U ook wel eens, maar uit de diepte.
" Nou dat is precies wat de dichter van Psalm 142 doet: roepen!
Schrééuwen, staat er zelfs. Anders blijf je ongehoord.
De klacht eindigt in vers 8 met een belofte: lk zal uw naam loven.
In deze psalm gaat het zoals wel vaker in de klaagpsalmen:
aan het einde van de psalm is hij qua situatie nog steeds bij het begin van de psalm.
Maar hij of zij heeft wel het hart gelucht en het vertrouwen in de toekomst uitgezongen.
Liturgie
 

terug

Laatste nieuws

 


Vacature Vacature

'Het wemelt hier van neuriënde mensen ....', zo start het muurgedicht 'Na de Mattheuspassie' van Willem Jan Otten naast de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden Vesting. Wij noemen ons graag een kerkelijke gemeente waar muziek in zit. Spreekt u dat aan, weet dan dat er een predikantsvacature (1.0 fte) is. Wij nodigen zowel belangstellende fulltime- als parttime-predikanten (minimaal 0,5 fte) uit hierop te reageren. 

lees meer »
 
Paaskruis in bloei Paaskruis in bloei


Inmiddels is het een traditie. In de veertigdagentijd, onderweg naar Pasen, richten we ons op het symbool van een Paaskruis. Tijd van soberheid en inkeer. Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom van het laatste kerstfeest. Daardoor brengt het een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen. Het kruis staat al in de kerk vanaf de start van de veertigdagentijd. Aanvankelijk kaal, dus ontdaan van alle takken. In de Stille Week symboliseren we dat het leven sterker is dan de dood. Het schijnbaar dode hout van het Paaskruis komt tot bloei. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een metamorfose. Er wordt gebruik gemaakt van materialen uit de natuur en van voorwerpen die het liturgisch eigene van Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen tonen.  
 

lees meer »
 
Ontroering bij verhaal van Noleta Pilatus Ontroering bij verhaal van Noleta Pilatus

lees meer »