zondag 29 januari 2023 om 10.30 uur

Zondagsviering omlijst door muziek in de WITTE KERK
Voorganger(s): Ds. Petra Barnard uit Blaricum
Tekst(en): Sefanja 3: 9-13 en Mattheus 5:1-12De Epifanie, de Verschijning, vordert alweer flink.
De Witte kleur, feestkleur, van Kerst en Epifanie hebben we al achter ons gelaten.
Het is weer groen, de kleur van 'groei'. De lezingen zijn uit Sefanja 3: 9-13 en Mattheus 5:1-12.
Dat is niet niks. Het gaat over de z.g. Bergrede van Jezus.
Zijn eerste grote toespraak (bij Mattheus).
Dat is geen klein dingetje! Mattheus plaatst Jezus op een berg,
Mattheus roept daarmee de herinnering aan Mozes op.
Zijn dit de 'tien woorden' van Jezus? lk weet nog niet wat ik daar allemaal van moet vinden.
U zult het horen als u erbij bent.
Hartelijke groet Ds. Petra Barnard
Liturgie
 

terug

Laatste nieuws

 

Tussen Kerst en Pasen Tussen Kerst en Pasen

                                                           

Inmiddels is het in onze kerkelijke gemeente een traditie. In de veertigdagentijd, een tijd van
soberheid en inkeer, richten we ons op het symbool van een kruis.
Het kruis is gemaakt van de stam van de kerstboom. Daardoor brengt het in de tijd op weg naar
Pasen, een zichtbare verbinding tot stand tussen Kerstmis en Pasen.Het kruis is aanvankelijk kaal,
ontdaan van takken. Op belangrijke momenten in de Stille Week ondergaat het kruis een
metaformose. Het schijnbaar dode hout komt in het Paaskruis tot bloei. We symboliseren zo dat het leven sterker is dan de dood. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Nieuwe predikant Nieuwe predikant

                                                           

                                                                                                                     
In een verbintenisdienst op zondagmiddag 4 februari a.s. in de Grote Kerk of Sint Vituskerk in Naarden is ds. Evert-Jan van Katwijk zijn werk in de vestingstad gestart.
Hij is als fulltime predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Naarden. 

Foto: Teun Bijkerk

lees meer »
 
Vespers: gebed voor vrede Vespers: gebed voor vrede

                                                                 

Kom en schaar je rond een brandende kaars, om vrede en recht.
Iedere zondagavond in de 40-dagen tijd om 19.30 uur, afwisselend.in het koor van de Grote Kerk in de Markstraat te Naarden en in de RK Sint Vitusparochie in de Turfpoortstraat te Naarden.  

Deze oecumenische activiteit is een initiatief van de Protestantse Gemeente Naarden en de RK Parochie van de Heilige Drie-eenheid. De eerste vesper is op zondag 18 februari a.s. in de Grote Kerk onder begeleiding van ds. Peter Korver. 
De  vespers zijn de opvolger van het zaterdagse stiltekwartier dat er sinds november jl. in de RK parochie was om te bidden voor slachtoffers van de oorlog in Gaza en Israel.