zondag 26 september 2021 om 10.15 - 11.00 uur

Zondagsviering omlijst door muziek
Voorganger(s): Ds. Véronique Lindenburg
Tekst(en): Psalm 19:8-10 en Jakobus, 4:10-12 + 13-17


Opnieuw een lezing uit de brief van Jakobus, 4: 10-12 + 13-17. Het zijn twee verschillende maar toch samenhangende onderwerpen.
De verleiding is groot om door te willen lezen tot het einde van het epistel: Heb geduld, broeders en zusters, denk aan de boer (...) Klaag niet over elkaar want daarmee roept u het oordeel over u af (...) Als éen van u vrolijk is, laat hij een loflied zingen. De gedachten zijn te herkennen in o.a. Psalm 19: 8-10. Dat wij ook deze zondag God toezingen en met hem in gesprek gaan.
Liturgie

De corona-preventie is een nieuwe fase ingegaan.
De basisregel ‘verplicht 1.5 meter afstand houden’ is vanaf zaterdag 25 september jl. veranderd in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van de coronamaatregelen blijft: afstand houden. Het advies geldt vooralsnog tot 1 november a.s.
 

  • We volgen van harte het advies om voor het bijwonen van kerkdiensten geen coronatoegangsbewijs te vragen.
  • We zijn blij dat er een einde is gekomen aan de registratieplicht en gaan stoppen met het vooraf melden van de aanwezigheid bij kerkdiensten via de Scipio-app of via een telefonische reservering. 
  • Hoewel het niet verplicht is: we handhaven veiligheidshalve de 1 ½ meter afstand en houden daar rekening mee bij de opstelling van stoelen.
  • We zien tenminste tot 1 november a.s. af van koffie-/theedrinken na de kerkdienst. 

 

terug

Laatste nieuws

 

Theologisch profiel: Wie was Karel Eykman? Theologisch profiel: Wie was Karel Eykman?
lees meer »
 
Kringen en gesprekken Kringen en gesprekken
lees meer »
 
Zinspiratie Naarden-Bussum: programma 22-23 Zinspiratie Naarden-Bussum: programma 22-23

CCIV heeft voor 2022-2023 onder de titel Zinspiratie een gevarieerd programma gepresenteerd.
Zinspiratie in Naarden-Bussum (cciv.nl)

lees meer »