Zondag 16 mei 2021  om 10.15 - 11.00 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Korte viering op zondagmorgen omlijst door muziek
Tekst(en): Exodus 19: 1-11 en Johannes 17: 14-26


Zondag 16 mei is de 7e zondag van Pasen en wordt ook wel 'wezenzondag' genoemd.
Dit n.a.v. de tekst na Jezus' Hemelvaart 'lk zal u geen wezen laten', verweesd als de leerlingen zich wellicht ook gevoeld hebben. 'Opdat zij allen één zijn'.
Deze zondag lezen we het evangelie in Johannes 17: 14-26. Deze evangelielezing is een gedeelte uit het gebed dat Jezus bidt vlak voordat hij wordt overgeleverd.
Door de aanwezigheid van zijn leerlingen krijgt dit gebed de betekenis van een zegenbede. Dat Jezus deze zegenbede uitspreekt vóór Pasen en wij die lezen op de zondag voorafgaand aan Pinksteren, plaatst de bede in een ander — breder, lichter — perspectief.
De lezing uit het Oude Testament is Exodus 19:1-11.

Liturgie


De overheidsmaatregelen zetten onze gastvrijheid onder druk. Velen van u moeten we helaas gaan teleurstellen. Meer dan voorheen is registratie voor deelname van belang. Dat kan op twee manieren,  
1. Via deze scipio-app,als uw email-adres bij ons bekend is,
2. Via telefonische aanmelding
Telefonische aanmelding kan op woensdag en donderdag tussen 19.00-20.00 uur bij Hilleke van Dijk op telefoonnummer 06-14055011.
Om ook de telefonische aanmeldingen te honoreren stopt de scipio-app bij 24 aanmeldingen. Deze wordt bij minder dan 6 telefonische aanmeldingen na donderdag weer open gezet tot maximaal 30 aanmeldingen.

Leden van de Protestantse Gemeente Naarden hebben voorrang met inschrijven.
 

terug

Laatste nieuws

 

Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555 Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555
lees meer »
 
Gratis af te halen Piano Witte Kerk Gratis af te halen Piano Witte Kerk
lees meer »
 

Eenvoudig leven Eenvoudig leven


Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de actuele vragen rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid kan goed uit de voeten met ‘Eenvoudig leven’. Acht hoofdstukjes met prikkelende gedachten over het goede leven en dwarse keuzes.

Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven?

Aan het boek werd meegewerkt door Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, Jacques Schenderling en Paul Schenderling. I
n elk hoofdstuk slaan de auteurs een brug tussen een bijbelgedeelte en de actualiteit.