zo 17 jan 2021  om 10.15 - 11.00 uur
Voorganger: Ds. Marnix van der Sijs
Korte viering op zondagmorgen omlijst door muziek
Tekst(en):  Johannes 1: 35 - 42

Het is de tweede zondag na epifanie (verschijning van de Heer)
We lezen Johannes 1: 35 - 42.
Daar is het lam van God," zegt Johannes de Doper over Jezus.
En dan klinkt er in onze oren liturgische muziek: 'Agnus Deï, qui tollis peccata mundi.' Van Bach tot Verdi en nog levende componisten als MacMillan en John Adams, werden componisten door deze regel geïnspireerd en schreven er muziek bij.
De benaming door de doper van Jezus als het lam Gods, heeft de bezinning over wie Jezus was, diepgaand beïnvloed.
Maar de uitdrukking 'het lam Gods' komt maar twee keer bij Johannes voor en in de andere evangeliën in het geheel niet.
Maar alle geloofsleer die er aan deze citaten zijn opgehangen komen in de lezing van deze ochtend niet aan de orde.
Het gaat om zoeken en vinden. De evangelist Johannes spant de kroon: op vierendertig plaatsen zijn mensen (en God) aan het zoeken. Een spannend gegeven daarbij is dat op de eerste en op de laatste vindplaats van dit werkwoord een bijna gelijkluidende vraag wordt gesteld. In Johannes 1: 38 vraag Jezus aan de twee leerlingen van Johannes de Doper: 'Wat zoeken jullie?' En in Johannes 20: 15 vraagt Jezus aan Maria van Magdala: 'Waarom huil je? Wie zoek
Tussen deze twee situaties ligt een lange weg van zoeken en vinden, van verkeerd zoeken, verliezen en hervinden.

De overheidsmaatregelen zetten onze gastvrijheid onder druk. Velen van u moeten we helaas gaan teleurstellen. Meer dan voorheen is registratie voor deelname van belang. Dat kan op twee manieren,  
1. Via deze scipio-app,als uw email-adres bij ons bekend is,
2. Via telefonische aanmelding
Telefonische aanmelding kan op woensdag en donderdag tussen 19.00-20.00 uur bij Hilleke van Dijk op telefoonnummer 06-14055011.
Om ook de telefonische aanmeldingen te honoreren stopt de scipio-app bij 24 aanmeldingen. Deze wordt bij minder dan 6 telefonische aanmeldingen na donderdag weer open gezet tot maximaal 30 aanmeldingen.

Leden van de Protestantse Gemeente Naarden hebben voorrang met inschrijven.

terug

Laatste nieuws

 

Genade als grondtoon Genade als grondtoon

De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.

 

lees meer »
 
Givt-App Givt-App

Geven met Givt.
Steeds meer mensen hebben geen contant geld meer op zak en vinden het ook lastig om collectebonnen te gebruiken.
Daarom hebben wij, zoals al eerder gemeld, besloten om ook digitaal collecteren via de Givt-app op de smartphone te introduceren.

lees meer »
 
Schuldig? Schuldig?

Tijdens de herdenking (9 november jl.) van de ‘Kristallnacht’ van 9 november 1938 heeft de scriba (secretaris) van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland een schuldbelijdenis uitgesproken over het opkomend antisemitisme voor de Tweede Wereldoorlog, en voor het gebrek aan moed om tijdens de Duitse bezetting ‘voor de joodse inwoners van ons land positie te kiezen.’ (zie voor de tekst www.protestantsekerk.nl).
Door een ongelukkige persvoorlichting van de landelijke kerk leek het er vooraf op dat het verzet dat vanuit kerkelijke kring tijdens de oorlog geboden werd niet in de schuldbelijdenis genoemd werd. Dat bleek wel het geval, maar toen stond de boosheid en het verdriet bij kinderen van kerkelijke verzetsmensen al in de krant (Trouw). Over het ontstaansproces van de schuldbelijdenis bestaat verwarring.
 

lees meer »