Zondag 1 nov 2020  om 10.00 - 11.00 uur
Voorganger: Ds. Bram Sneep uit Amstelveen
Korte viering op zondag omlijst door muziek


November 2020 is de maand waarin de Naarder Cantorij 40 jaar bestaat. Wat zouden de leden graag allemaal vrijuit willen zingen in de erediensten. Op 1 november is de cantorij vertegenwoordigd met 5 leden, het maximale aantal voorzangers dat het coronaprotocol toestaat. Na afloop van de eredienst nemen de leden van de cantorij die sinds september jl. weer hun repetities hebben gestart een beeldregistratie op van liedteksten voor Eeuwigheidszondag.
Voor de cantorij onder leiding van Ike Wolters dus een muzikale start van de jubileummaand. 

De overheidsmaatregelen zetten onze gastvrijheid onder druk. Meer dan voorheen is registratie voor deelname van belang. Dat kan op twee manieren,  
1. Via de scipio-app,
2. Via telefonische aanmelding.
Telefonische aanmelding kan op woensdag en donderdag tussen 19.00-20.00 uur bij Hilleke van Dijk op telefoonnummer 06-14055011.
Om ook de telefonische aanmeldingen te honoreren stopt de scipio-app bij 24 aanmeldingen. Deze wordt bij minder dan 6 telefonische aanmeldingen na donderdag weer open gezet tot maximaal 30 aanmeldingen.

Leden van de Protestantse Gemeente Naarden hebben voorrang met inschrijven.
Liturgie

terug

Laatste nieuws

 

Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555 Diaconale collectes t.b.v. actie Giro 555
lees meer »
 
Gratis af te halen Piano Witte Kerk Gratis af te halen Piano Witte Kerk
lees meer »
 

Eenvoudig leven Eenvoudig leven


Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de actuele vragen rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid kan goed uit de voeten met ‘Eenvoudig leven’. Acht hoofdstukjes met prikkelende gedachten over het goede leven en dwarse keuzes.

Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven?

Aan het boek werd meegewerkt door Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, Jacques Schenderling en Paul Schenderling. I
n elk hoofdstuk slaan de auteurs een brug tussen een bijbelgedeelte en de actualiteit.