zo 8 dec 2019  om 19.30 uur
Voorganger: Ds. Lennart Heuvelman
Adventsvesper Grote Kerk m.m.v. de Naarder cantorij o.l.v. Ike Wolters

In de tweede Adventsvesper werkt de volledige cantorij mee en is Henriëtte Bout op fluit aanwezig. In deze vesper zingen we wederom het 'nieuwe' Magnificat. De cantorijdeelname in deze vesper is gebaseerd op beide koralen uit de Bachcantate 'Herz und Mund und Tat und Leben" BWV 147 die samen met orgel en fluit worden uitgevoerd. Deze cantate is misschien wel het meest bekend door de koraalzetting waarmee zowel het eerste als het tweede deel afsluit. Vooral door de vele bewerkingen die met de Engelse tekst 'Jesu, joy of men's desiring' gemaakt zijn, kennen vele deze muziek. Deze tweedelige cantate is een uitbreiding en omwerking van een eerdere cantate uit Weimar voor de 4e Adventszondag in 1716. Bach heeft deze cantate zo bewerkt dat deze bruikbaar werd voor het feest van Onze Lieve Vrouwe Visitatie, waarop het bezoek van Maria aan haar bejaarde, eveneens zwangere, nicht Elisabeth wordt herdacht. Vooral door toevoeging van enkele recitatieven met verwijzingen naar de Evangelielezing uit Lucas 1: 39-56 (met de lofzang van Maria) paste Bach de cantate aan voor zijn nieuwe bestemming. Toch bleef het oorspronkelijke karakter, n.l. De verwachting van de komende Christus, behouden.
Liturgie

Kerkdienst beluisteren

 

terug

Laatste nieuws

Blog

Welkom Welkom

lees meer »
 

Iedereen is welkom! Iedereen is welkom!

Bij ons is iedereen welkom!
Dat werd in de week van 7 januari weer eens duidelijk toen aan de gevel van het kantoor van de Protestantse Gemeente Naarden de regenboogvlag werd opgehangen. 

lees meer »
 
-------------- --------------

Januari

Wat is er beter dan (ook) aan het begin van een nieuw kalender alles wat geweest is, wat is, en wat komt in de handen te leggen van God?!
Al heel lang is er de internationale traditie, uitgaand van de Wereldraad van Kerken/World Council of Churches om daar een week lang aandacht aan te besteden. En daarmee ook kerken op te roepen buiten hun eigen grenzen te kijken. Om ondanks dogmatische en liturgische verschillen elkaar op te zoeken en samen te komen. Want God is éen.
Ieder jaar wordt de inhoud van deze week voorbereid door een oecumenische groep christenen ergens op de wereld. Dit jaar is de voorbereiding getroffen door Malta. Met oog voor de actualiteit brengen zij de tekst uit Handelingen 28 voor ogen waarin Paulus schipbreuk lijdt en op Malta gastvrij ontvangen wordt. “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons”. Woorden van toen, woorden voor nu.
Dit jaar vindt de Week van Gebed plaats van 19 tot en met 26 januari, wij vieren het éen week later.
kerkdiensten.

 

lees meer »